ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ


Παρακαλείσθε πριν την οποιαδήποτε δήλωση ενδιαφέροντος εγγραφής μέλους να διαβάσετε το καταστατικό της Ένωσης Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα τα άρθρα 4-5-6-7.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: Τ.Κ:Τ.Θ:

ΔΗΜΟΣ: ΝΟΜΟΣ:

Α.Φ.Μ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΟΥ:

EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ :

ΚΙΝΗΤΟ: ΣΤΑΘΕΡΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ(KW/P):

ΕΔΡΕΘ:ΕΔΡΕΘ: ΕΔΡΕΘ:

ΕΔΡΕΘ: ΕΔΡΕΘ: ΕΔΡΕΘ:

Τα στοιχεία της επιχείρησης που δήλωσα είναι αληθή

Δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού της Ε.Π.Η.Ε

Παρατηρήσεις

 1. Τα παραπάνω είναι τα αρχικά στοιχεία για την δήλωση ενδιαφέροντος εγγραφής, στην συνέχεια της διαδικασίας εγγραφής θα σας αποσταλεί φόρμα στην οποία θα ζητούνται περαιτέρω στοιχεία των εγκαταστάσεων και τα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης βάση του καταστατικού του Συλλόγου.
 2. Για επιχειρήσεις με μια φ/β εγκατάσταση συμπληρώνεται στον πίνακα στοιχείων μόνο σε ένα πεδίο τον Κωδικό ΕΔΡΕΘ της εγκατάστασης.
 3. Η παραπάνω φόρμα αφορά κάθε φορά μια επιχείρηση εαν υπάρχουν πάνω απο μια επιχειρήσης με εγκαταστάσεις φ/β συμπληρώνεται για κάθε επιχείρηση ξεχωριστή φόρμα.
 4. Για κάθε επιχείρηση με παραπάνω από έξι (6) φ/β εγκαταστάσεις παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και νέα φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής μέλους.
 5. Ο τραπεζικός λογαριασμός της ΕΠΗΕ είναι στην EUROBANK:
 • 0026.0246.04.0200517274
 • IBAN : GR8202602460000040200517274
 • παρακαλέισθε να αναγράφετε στο κατεθετήριο την επωνυμία της εταιρίας για την οποία καταβάλλεται η συνδρομή.
 1. Η ετήσια συνδρομή μελών αναφέρεται στην συνολική εγκατεστημένη ισχύ ανά μέλος και ορίζεται στο καταστατικό ακολούθως:Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των μελών η οποία ορίζεται ανα έτος :
 • Από 11KWP ώς 49,9 KWP 50€
 • Από 50 KWP ώς  100 KWP 80€
 • Από 100,01 KWP Ως 1MWP 80 € τα πρώτα 100KWP και το υπόλοιπο με 0,30 €/KW εγκατεστημένης ισχύoς

(Π.χ εγκατεστημένη ισχύ 750 KW Συνδρομή = 80€ (τα πρώτα 100KWP) + 650 KWP x 0,30€ (υπόλοιπη εγκατεστημένη εως του 1MW) = 275€)

 • Από 1ΜWP και άνω ισχύει η κλίμακα έως 1 MWP και το υπόλοιπο με 0,20 €/KW εγκατεστημένης ισχύoς