ΑΡΘΡΑ 2015

ΑΡΘΡΑ 2015

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΗΕ – ΠΟΣΠΗΕΦ (17/12/2015)

Στις 15/12/2015 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στο ΥΠΕΝ με τον Υπουργό κ. Σκουρλέτη της ΠΟΣΠΗΕΦ η οποία εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ Παναγή, Νίκα και Τσικούρα και της ΕΠΗΕ η οποία εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ Παπακυριακού και Μπογδάνη. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο νέος Γενικός Γραμματέας κ. Βερροιόπουλος και οι κ.κ Παπασταμόπουλος και Οικονομίδης.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν εκτενώς ήταν τα ακόλουθα:

1)   Η ενεργοποίηση του μέτρου της Διακοψιμότητας

Κατά την συνάντηση ενημερωθήκαμε από τον κ. Υπουργό ότι το μέτρο της Διακοψιμότητας έχει ήδη υπογραφεί καθώς είναι μνημονιακή υποχρέωση (ν.4336/2015) και προαπαιτούμενο για την εκταμίευση εντός του Δεκεμβρίου της δόσης του 1δις ευρώ. Παρ΄ όλες τις προσπάθειες του Υπουργείου για μείωση του κόστους του μέτρου, όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρθηκε, αυτό θα ενεργοποιηθεί χωρίς καμία αλλαγή, εκτός της εξαίρεσης των φ/β στέγης, σε σχέση με την Υ.Α. του κ. Παπαγεωργίου. Εκφράσαμε την έντονη δυσαρέσκεια μας σε ότι αφορά καταρχήν την αδικαιολόγητη ενεργοποίηση του μέτρου, το οποίο δεν φέρει καμία πραγματική υπηρεσία στην επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τεκμηριωμένα έχουμε αποδείξει δημοσιεύοντας τα ανάλογα στοιχεία. Παράλληλά θέσαμε το θέμα της ασύμμετρης επιβάρυνσης που επέρχεται στους παραγωγούς από φ/β, ενώ συνολικότερα έγινε αναφορά για την στοχοποίηση, για άλλη μία φορά, της τεχνολογίας των φ/β μέσω αυτού του μέτρου. Ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι το πραγματικό κόστος του μέτρου θα είναι μικρότερο από το προϋπολογιζόμενο, καθώς οι ανάγκες για διακοπή φορτίου θα είναι μικρότερες από τα 2000MW του συνόλου και των δύο υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου, όπως αυτές οριοθετούνται στην Υ.Α.. Έτσι στο τέλος του χρόνου (2016) θα γίνουν οι ανάλογες εκκαθαρίσεις – πιστώσεις. Ζητήσαμε, ως αυτονόητο, τα ποσά τα οποία θα καταβάλλουν οι παραγωγοί για το Μεταβατικό Τέλος Εφοδιασμού να μην φορολογηθούν ως εισόδημα. Η πρόταση αυτή βρήκε σύμφωνο τον κ. Υπουργό, ο οποίος έχει ήδη επιληφθεί του θέματος και ευελπιστούμε ότι και με τις δικές μας παρεμβάσεις στον Υπ. Οικονομικών θα υπάρξει η εξαίρεση του τέλους από την φορολογητέα ύλη.

2)   Το νέο καθεστώς του ΑΔΜΗΕ

Γνωρίζοντας ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει την έγκριση από τους θεσμούς για τον τρόπο διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ, θέσαμε το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι προς τον ΛΑΓΗΕ και αφορούν τις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ. Εκφράσαμε τον έντονο προβληματισμό μας σε σχέση με τις φήμες περί συμψηφισμού των οφειλών μεταξύ ΔΕΗ και του Δημοσίου σε σχέση με το τίμημα εξαγοράς του ΑΔΜΗΕ και την αποζημίωση της ΔΕΗ.

Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΠΗΕ είχε αποστείλει εξώδικο στον ΛΑΓΗΕ με κοινοποίηση σε ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ και ΥΠΕΚΑ, για την κατάσταση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από 29/10/2014. Τον Δεκέμβριο του 2014 όπου τότε υπήρξε η βούληση του τέως υπ. κ. Παπαγεωργίου να πωληθεί άμεσα ο ΑΔΜΗΕ ¨καθαρός¨, υπήρξε άμεση αντίδραση από την ΕΠΗΕ , καθώς είχε λάβει από 4/12/2014 έγγραφη επίσημη απάντηση από την ΔΕΗ ότι αυτή έχει εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές της όσον αφορά τον ΕΛΑΠΕ. Εξαιτίας αυτού αναγκάστηκε ο ΛΑΓΗΕ να διεκδικήσει με ασφαλιστικά μέτρα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατά δήλωσή του ύψους 300 εκατ ευρώ πλέον τόκων, από τον ΑΔΜΗΕ.

Παρουσιάσαμε στην συνάντηση την επίσημη απάντηση της ΔΕΗ (4/12/2014) ως αποδεικτικό στοιχείο για τον δικαιολογημένο φόβο μας σε σχέση με την απώλεια των χρημάτων των παραγωγών ΑΠΕ. Υπήρξε έκδηλη η έκπληξη των φορέων του υπουργείου για τα γεγονότα του παρελθόντος, και μας διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για τέτοιου είδους παράτυπους συμψηφισμούς. Δεσμεύτηκαν δε, ότι οι παραγωγοί ΑΠΕ δεν θα χάσουν σε καμία περίπτωση τα χρήματα τους, ενώ παράλληλα με τον διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ θα υπάρξει καλύτερη ροή στις πληρωμές των παραγωγών. Θέσαμε επίσης, το ερώτημα, ποιος θα καταβάλλει το ΕΤΜΕΑΡ στον ΛΑΓΗΕ, θα παραμείνει στον νέο ΑΔΜΗΕ ή θα το καταβάλλει η ΔΕΗ απευθείας στον ΛΑΓΗΕ. Για το ερώτημα αυτό η απάντηση προς το παρόν δεν δόθηκε και την αναμένουμε εφόσον διευθετηθούν οι λεπτομέρειες για τον νέο ΑΔΜΗΕ. Δηλώσαμε πάντως ότι η θέση μας στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι η ΔΕΗ να το καταβάλλει απευθείας , όπως εξάλλου είναι και το λογικό, χωρίς να υπάρχει κανένας ενδιάμεσος φορέας.

3)   Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την μείωση του ΕΤΜΕΑΡ

Προχωρήσαμε σε αναφορά στους φορείς του Υπουργείου για τις προβλέψεις του ΕΛΑΠΕ για το 2016 (10/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΠΕ 12/2016 -49,32εκατ ευρω) και την εικόνα που θα υπάρξει με την μείωση των εσόδων μέσω του ΕΤΜΕΑΡ (-130εκατ. ευρώ). Παράλληλα παρουσιάσαμε τα δεδομένα των εσόδων από τις εν λόγω δημοπρασίες στον ΕΛΑΠΕ και την μεσοσταθμική τους τιμή για το 2015. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με την βούληση του υπουργείου, για μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη εκ μέρους του ΛΑΓΗΕ εγκατάσταση νέων έργων ΑΠΕ, καταδεικνύουν την ανάγκη για επιπλέον έσοδα στον ΕΛΑΠΕ. Ζητήσαμε από τον κ. Υπουργό να μας ενημερώσει για τον σχεδιασμό και την ποσόστωση των εσόδων από την παραμονή των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου από το 2016 – 2020 στον ΕΛΑΠΕ. Μας ενημέρωσε ότι το προβλεπόμενο ποσοστό για τον ΕΛΑΠΕ δεν θα υπερβαίνει το 60% του συνόλου για τα επόμενα 5 έτη για το οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα αύξησης.

Η παραμονή των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου από το 2016 – 2020 ως έσοδο του ΕΛΑΠΕ σε ποσοστό 60% συνολικά, κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στο νομοσχέδιο ¨Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις¨ άρθρο 111, στης 15/12/2015. Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι ¨ Ποσοστό τουλάχιστον 60% αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του αρ. 143 του ν.4011/2011 (Α΄179), όπως ισχύει από το οποίο, ποσοστό έως 10% των εσόδων θα καλύπτει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπ΄αριθμ ΥΑ ΑΠ/21906/2014 (Β΄3304)

4)   Συνάντηση με την Ένωση Τραπεζών

Ζητήσαμε από τον κ. Υπουργό την παρέμβασή του, ώστε να προγραμματιστεί συνάντηση με την Ένωση Τραπεζών με τους εκπροσώπους των ΠΟΣΠΗΕΦ-ΕΠΗΕ. Στη συνάντηση αυτή πρέπει να παραβρίσκεται και ο ίδιος ώστε και με την δική του συμβολή επιτέλους να υπάρξει διευθέτηση ως προς την ουσιαστική συμμετοχή των τραπεζών στις επιπτώσεις του ν.4254.

Έγινε εκτενής αναφορά στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων έναντι των φωτοβολταϊκών παραγωγών (δέσμευση μελλοντικών δόσεων, υψηλά επιτόκια, έξοδα διαχείρισης ενεχύρου και δανείου), οι οποίες καθιστούν αδύνατη την συνεπή καταβολή των φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων υποχρεώσεων των παραγωγών.

Ο Υπουργός αναγνώρισε την καταχρηστική πρακτική των τραπεζών και δεσμεύθηκε να γίνει αυτή η συνάντηση τον Γενάρη του 2016, ώστε και οι τράπεζες να σταματήσουν την ασφυκτική πίεση έναντι των παραγωγών, η οποία εκτός του ότι δυσχεραίνει την οικονομική τους κατάσταση παράλληλα αφαιρεί πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά.

5)   Δυνατότητα διόρθωση υπεύθυνης δήλωσης ΧΕ/ΜΕ .

Ζητήθηκε να δοθεί η δυνατότητα σε ορισμένους παραγωγούς που κατά λάθος δήλωσαν ότι πήραν επιδότηση, να κάνουν διορθωτική δήλωση προκειμένου να επανέλθουν οι τιμές τους εκεί που κανονικά έπρεπε να βρίσκονται και για το θέμα αυτό υπήρξε η δέσμευση ότι θα προχωρήσει άμεσα.

6)   Νέο πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ

Συζητήθηκε επιγραμματικά το νέο πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ, που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί από το 2016 για τα νέα έργα, όπως επίσης τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στο νέο περιβάλλον του EU TARGET MODEL με το οποίο υποχρεούται η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να λειτουργεί από τα τέλη του 2017. Ως προς τα παραπάνω θέματα ζητήσαμε, το οποίο έγινε και άμεσα αποδεκτό, τόσο από τον κ. Υπουργό όσο και από τον Γεν. Γραμματέα κ. Βερροιόπουλο, να υπάρξουν εκ νέου συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων σε τεχνικό επίπεδο. Ως φορείς παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας έχουμε την υποχρέωση με συνέπεια και υπευθυνότητα να είμαστε παρόντες στις εξελίξεις και στο νέο περιβάλλον που σχεδιάζεται για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα πρέπει με τεκμηριωμένο λόγο να καταδεικνύουμε τα μέγιστα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την χρήση των φωτοβολταϊκών και να αποκαταστήσουμε την στρεβλή εικόνα που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία γι’ αυτά εξαιτίας της άδικης στοχοποιησής τους τα τελευταία χρόνια.


Κοινη επιστολή ΕΠΗΕ ΠΟΣΠΗΕΦ προς τον Υπ. κ. Σκουρλέτη (23/11/2015)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για την ευκαιρία την οποία μας παρείχατε ώστε να σας γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα και τα επιχειρήματα μας, ως προς την θεματολογία της ενημερωτικής αυτής συνάντησης και ειδικότερα για το θέμα της Διακοψιμότητας. Με ιδιαίτερο σκεπτικισμό αντιμετωπίζουμε την βούληση σας να ενεργοποιήσετε το εν λόγω μέτρο, με βάση την Υ.Α του τέως Υπουργού κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου, παρότι γνωρίζετε ότι :

 • υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές της Υ.Α σε σχέση με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες εκτινάσσουν το κόστος του μέτρου,
 • οι συντελεστές επιβάρυνσης τους οποίους προαναγγείλατε παρακρατούν περί των 48εκατ. ευρώ για ένα ανούσιο μέτρο, με βάση την αιτία ενεργοποίησης του, το οποίο κατά την ενημερωτική συνάντηση αναφέρθηκε από τον κ. Παπασταμόπουλο ότι πραγματικά κοστίζει 22 εκατ. ευρώ,
 • το εν λόγω μέτρο έχει ως σκοπό την κρατική ενίσχυση στην ενεργοβόρο βιομηχανία και δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη στην ασφάλεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τον εικονικό μέτρο της Διακοψιμότητας α) θα αναφέρουμε αριθμούς και στοιχεία για το επίπλαστο σενάριο αξιοπιστίας το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκμαιευθεί η έγκριση του μέτρου και β) θα καταδείξουμε τις διαφοροποιήσεις της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την Υ.Α.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρ 51).

 • Το σενάριο αξιοπιστίας της παρ. 51 στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρότι έχει λάθος στην πρόσθεση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού, παρουσιάζει επίπλαστα την διαθέσιμη δυναμικότητα του Διασυνδεδεμένου συστήματος σε 6200MW.
 • Με βάση την απόφαση 344 της ΡΑΕ 23/9/2014 προβλέπονται 1734MW δυναμικότητας μονάδων φυσικού αερίου με εναλλακτικό καύσιμο πετρέλαιο. Το κόστος ηλεκτροπαραγωγής με εναλλακτικό καύσιμο πετρέλαιο θεωρήθηκε εύλογο (σε συνθήκες κρίσης στην προμήθεια φυσικού αερίου) με την τιμή του πετρελαίου να ορίζεται στα 1030€/klt, συνεπώς η μείωση τουλάχιστον κατά 50% της τιμής στην αγορά καυσίμου δικαιολογεί στο έπακρο την ενεργοποίηση των εν λόγω μονάδων.
 • Στην μελέτη Επάρκειας Ισχύoς του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2013-2020 (κεφ. 6.1.4) η συνολική ταυτοχρονισμένη ισχύς των υφιστάμενων μεγάλων υδροηλεκτρικών αγγίζει τα 2200 MW, ενώ το σενάριο της Ελληνικής κυβέρνησης αναφέρει 1.000MW. Με βάση τα ιστορικά δεδομένα των final report του ΑΔΜΗΕ από το 2011-2015, τα οποία εξετάστηκαν στους υπολογισμούς της ΕΠΗΕ για το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά προσμετρήθηκαν με την δυναμικότητα των 2.000MW .
 • Στην ίδια μελέτη, η μεταφορική ικανότητα διασυνδέσεων ορίζεται στα 1800 ΜW (κεφ. 5.3) ενώ το σενάριο που απέστειλε η Ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει 500MW! Τα τελευταία δύο έτη, παρότι υπήρξαν βλάβες στην διασύνδεση με την Ιταλία, η υπέρμετρη χρήση όλων των διασυνδέσεων παρουσίασε τιμές άνω των 1.800MW (ως επί το πλείστον στις βραδινές ώρες).
 • Κατόπιν μελέτης της Ε.Π.Η.Ε., στα Ημερήσια Δελτία Η.Ε.Π. του Λ.Α.Γ.Η.Ε. προκύπτει ότι η μεσοσταθμική μέγιστη διαθέσιμη ισχύς για το 2015 (AVERAGE MAX COMMITTED CAPACITY) ανέρχεται στα 9702,31MW, η οποία είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 5 ετών, με μέση τυπική απόκλιση της τάξης των 79,68MW.

Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι το ρεαλιστικό ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό της χώρας, στο εξεταζόμενο σενάριο αξιοπιστίας, ανέρχεται στα 10.234MW, ισχύς η οποία υπερκαλύπτει το αιχμιακό φορτίο των 8700MWH.

Ως προς το αιχμιακό φορτίο της τάξης των 8.700MWH θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ώρες στις οποίες πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα είναι το βράδυ μεταξύ 20:00 και 24:00 (σύνολο 5 ωρών). Παραθέτουμε τον πίνακα των αιχμών ανω των 8.700MWH από το 2011 ως της 19/11/2015 με βάση τα ημερήσια Δελτία του Η.Ε.Π. τα οποία εκδίδει ο Λ.Α.Γ.Η.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

* Το έτος υπολογίζεται με 365ημέρες και το σύνολο δείγματος ωρών είναι 1825.

* * Το έτος 2015 υπολογίζεται με 320ημέρες και το σύνολο δείγματος ωρών είναι 1600.

*** Το σύνολο του δείγματος για τα αναφερόμενα έτη είναι 8900ώρες

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα τελευταία σχεδόν 5 χρόνια, οι ώρες στις οποίες προβλέφθηκε ζήτηση ανω των 8.700MWH είναι συνολικά 33ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 15ώρες για τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο) και σε 18ώρες οι οποίες παρουσιάζονται τον μήνα Ιούλιο. Εάν υπολογίσουμε την ποσόστωση ανα μήνα της εμφάνιση αιχμών άνω των 8.700MWH για το σύνολο των ετών, και για τις ώρες 20:00-24:00 (5ΩΡΕΣ) προκύπτει.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Οι ως άνω ποσοστώσεις παρότι δεν ξεπερνούν το 1% θα πρέπει να συνυπάρξουν με κρίση στην Προμήθεια φυσικού αερίου (σενάριο αξιοπιστίας), είτε με κάποιο γεγονός το οποίο θα προκαλέσει τη μη προβλέψιμη υψηλή απώλεια ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της τάξης 3902MW (μείωση κατά 40,21%) με βάση το άρθρο 4 της Υ.Α. Σε καμία δημοσιευμένη Μελέτη Επάρκειας του Συστήματος του ΑΔΜΗΕ δεν εξετάζεται σενάριο απώλειας ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της τάξης 3902MW όχι μόνο για τα επόμενα δύο χρόνια (διάρκεια Διακοψιμότητας) αλλά ούτε μέχρι το 2024!

Τα ιστορικά δεδομένα στην περίοδο κρίσης φυσικού αερίου τον χειμώνα του 2012, αποδεικνύουν ότι η κρίση προμήθειας αερίου μέσο αγωγών, αντιμετωπίστηκε χωρίς να υπάρξει καμία εμφανής μείωση προμήθειας φυσικού αερίου στις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Από τα Μηνιαία Δελτία του ΑΔΜΗΕ προκύπτει ότι το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013 η ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου έφτασε τις 4.426.496MWH, παραγωγή η οποία είναι η υψηλότερη της τελευταίας τριετίας.

Περεταίρω θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν η απόφαση της ΡΑΕ 122/2013 (ΦΕΚ Β΄ 691 26/3/2013 Έγκριση σχεδίου εκτάκτου ανάγκης σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/EK του Συμβουλίου.) Ειδικότερα στο Κεφάλαιο 3 ( Εργαλεία Διαχείρισης Κρίσεων) προβλέπεται, σε Κατάσταση Συναγερμού 2 (Επίπεδο Επιφυλακής), η διακοπή ή περικοπή παροχής φυσικού αερίου στους μεγάλους καταναλωτές (ν.4001/2011 διάφοροι των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με καύσιμο φυσικό αέριο). Είναι φυσικό επακόλουθο ότι από τι στιγμή που θα περικοπεί το φυσικό αέριο ως ¨πρώτη ύλη¨ θα μειωθεί/περικοπεί η βιομηχανική δραστηριότητα των εν λόγω πελατών με συνέπεια την μείωση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους Διακοπτόμενους Πελάτες φυσικού αερίου θα είναι και συμμετέχοντες στις δημοπρασίες της Διακοψιμότητας.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • Ορίζεται ως όριο για την συμμετοχή στην δημοπρασία Υ.Δ.Φ μονάδες με τουλάχιστον 3MW (Αρ 3 παρ 3 2 , ενώ η DG COMP αναφέρει 5MW (παρ 14 – παρ 80).

Στην έγκριση της Κομισιόν παρ.35 αναφέρεται ότι περίπου 40 τόποι κατανάλωσης έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν τις Υπηρεσίες Διακοψιμότητας όπως αυτές έχουν αναλυθεί/εγκριθεί στο εν λόγω κείμενο και οι πλειονότητα αυτών ανήκουν σε μια εταιρία. Στην παρ. 29 στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ¨.. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική χρηματική αποζημίωση για οποιονδήποτε μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 15 ευρώ ανά MWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια του μήνα..¨. Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι η ¨αυθαίρετη¨ αλλά στοχευμένη μείωση κατά 40% της ελάχιστης ισχύς των συμμετεχόντων στις δημοπρασίες της Διακοψιμότητας έχει ως αποτέλεσμα να ενταχθούν περισσότεροι συμμετέχοντες στις εν λόγω δημοπρασίες ώστε να εκμεταλλευτούν το υπόλοιπο ποσό το οποίο εξ ορισμού δεν μπορεί να λάβει η εν λόγω εταιρία. Γεγονός το οποίο αποδεικνύει την προσπάθεια για παράτυπη αύξηση του κόστους της Διακοψιμότητας.

 • Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ισούται με την διαφορά της τιμής της ωριαίας Μέγιστης Κατανάλωσης την τελευταία 6ετία (Ν-6) αφαιρουμένης της Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύ του τελευταίου έτους (Ν-1) (Αρ 1 παρ 12), ενώ η DG COMP αναφέρει κατά τα προηγούμενα πέντε ημερολογιακά έτη. (Ν-5) (Αρ. 2,3 παρ 15).

Στα Μηνιαία Δελτία Ενέργειας τα οποία δημοσιεύει ο Α.Δ.Μ.Η.Ε., αναφέρονται οι συνολικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τους πελάτες Υψηλής Τάσης (Διακοπτόμενοι Πελάτες) σε μηνιαία βάση. Παραθέτουμε τον πίνακα των συνολικών ετήσιων καταναλώσεων με πρόβλεψη για το 2015.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ HΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *
7.868.168 6.003.695 6.355.223 6.620.066 6.513.000 6.599.000 6.772.000 6.700.000 – 6.850.000

* Με βάση το ιστορικό και των αποκλίσεων των μηνιαίων καταναλώσεων των πελατών υψηλής τάσης, το 2016 οι καταναλώσεις τους θα κυμανθούν μεταξύ 6,7TWH και 6,85TWH.

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι το προσχέδιο της Υ.Α. το οποίο συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 (έτος Ν) είχε ως σκοπό, εφόσον ενεργοποιούσε το μέτρο, να λάβει υπ΄ όψιν τις καταναλώσεις ως ιστορικό μέγιστο του 2008 (2014 Ν-6), οι οποίες σε ετήσια βάση ανήλθαν στις 7.868.168ΜWH (7.87TWH) και ως διατηρήσιμη ισχύ τις καταναλώσεις του 2013 (2014 Ν-1) οι οποίες ανήλθαν σε 6.599.000ΜWH (6,6TWH). Η διαφορά των δύο τιμών ορίζει το ποσό του προσφερόμενου φορτίου για την Διακοψιμότητα, τα οποίο και θα ήταν 1.269.168MWH (1.27TWH). Εάν υποθέσουμε ότι το μέτρο ενεργοποιείτο το 2015 (Ν), εναρμονισμένο με την έγκριση της Κομισιόν, τότε γίνεται αντιληπτό ότι πλέον το προσφερόμενο φορτίο για την Διακοψιμότητα θα οριοθετηθεί στις 250,000MWH (0.25TWH) το οποίο προκύπτει από την διαφορά των ετών 2014 (Ν-1) 6,6TWH και του 2010 (Ν-5) 6,35TWH. Η προκύπτουσα μείωση του προσφερόμενου φορτίου για την Διακοψιμότητα αγγίζει το 80%, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την στόχευση του προσχέδιου της Υπ. Απόφασης να εκτινάξει το κόστος της Διακοψιμότητας ώστε να λάβουν μεγαλύτερη αμοιβή οι Διακοπτόμενοι Πελάτες για υπηρεσίες τις οποίες δεν μπορούν να αποδώσουν με βάση τις πραγματικές τους καταναλώσεις.

 • Δεν υπάρχει καμία αναφορά, στην έγκριση της Κομισιόν, για την δυνατότητα του Α.Δ.Μ.Η.Ε. να εκχωρεί απαιτήσεις προς τους Διακοπτόμενους Πελάτες έναντι εξόφλησης απαιτήσεων οι οποίες πηγάζουν από την απόδοση του αντιτίμου της Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας των παραγωγών ΑΠΕ.

Η εν λόγω διαφοροποίηση δύναται να υποκρύπτει ή ακόμα και να επιτρέπει συμψηφισμούς οφειλών μεταξύ ΔΕΗ και πελατών της στην υψηλή τάση (Διακοπτόμενοι καταναλωτές), χωρίς ακόμα να έχει αποδοθεί στους παραγωγούς ΑΠΕ το συμβατικό αντίτιμο της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο και επιβάλλεται η Διακοψιμότητα. Είναι πέρα από κάθε λογική ότι παρόλο που οι υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου δεν θα αποδοθούν, οι Διακοπτόμενοι Πελάτες θα επωφελούνται τα ποσά των αποζημιώσεων τους πριν καν τα λάβει ο παραγωγός ΑΠΕ λόγω των υπερημεριών εκ μέρους της ΔΕΗ.

 • Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει 3έτη διάρκεια (Αρ. 2 παρ 3) ο εν λόγω μηχανισμός στην Υπ. Απόφαση και ειδικότερα στην σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ΑΔΜΗΕ – Διακοπτόμενοι Πελάτες αναφέρεται η διάρκεια σύμβασης αόριστη (Αρ. 11 παρ. 2).

Παρότι πλέον είναι κατανοητό προς όλους, ότι το μέτρο της Διακοψιμότητας ή η εξέλιξη αυτού θα επιβληθεί και θα ¨μείνει¨ δια παντός καθώς θα ενταχθεί στο European Target Model (μετάβαση ως το 2017) και ειδικότερα στην Αγορά Εξισορρόπησης, είναι απαράδεκτο οι συμβάσεις Διακοψιμότητας αντί να ορίζουν διετή πλέον διάρκεια να αναφέρουν αόριστη.

Μέρος των προαναφερόμενων στοιχείων έχουν αποσταλεί από την Ε.Π.Η.Ε. στο Υπουργείο σας από της 7/5/2015 (κατόπιν της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής μείωσης του βιομηχανικού κόστους). Τα επιπλέον δεδομένα εστάλησαν από της 25/9/2015. Όσον αφορά την αδικαιολόγητη ένταξη της Διακοψιμότητας ως μνημονιακή υποχρέωση στον ν.4336/2015, σας έχουμε αποστείλει από 19/8/2015 από κοινού δελτίο τύπου, εκφράζοντας τις ενστάσεις μας και την έντονη δυσαρέσκεια μας. Παράλληλα με επιστολή μας στις 22/7/2015 τονίσαμε την δυναμική την οποία επέδειξε το εγχώριο ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό κατά την περίοδο της τραπεζικής αργίας ¨.. Στις πλέον αντίξοες συνθήκες που έχει βρεθεί η χώρα μας, σε συνθήκες οι οποίες ουδέποτε είχαν προβλεφθεί στα σενάρια αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, η αδιάληπτη παροχή ενέργειας έχει επιτευχθεί, σε συντριπτικό ποσοστό, στηριζόμενη στους εγχώριους πόρους (λιγνίτης, υδροηλεκτρικά, ΑΠΕ). Η παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών διαδραματίζει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην εκπλήρωση, των αυξημένων μεσημεριανών αιχμιακών αναγκών (φορτίων) του συστήματος για ηλεκτρική ενέργεια..¨

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, είναι παράλογο και άνευ λόγου, να επιβαρύνετε οριζόντια τους παραγωγούς των φωτοβολταϊκών για μια ανύπαρκτη υπηρεσία για την διασφάλιση επαρκούς ισχύος στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, πόσο μάλλον όταν ο Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος θα αποζημιώνει 6.754MW αδιάληπτης ισχύος (φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικών) με 220εκατ ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα επανενεργοποιείται και ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.

Αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο διάφορου της ασφάλειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να δοθεί οικονομική ενίσχυση στην ελληνική βιομηχανία, αναγκαστικά μέσο του μέτρου της Διακοψιμότητας, αυτή θα πρέπει

α) να αντανακλά το πραγματικό κόστος του μέτρου (22εκατ ευρώ) και να κατανεμηθεί με δίκαιο και αναλογικό τρόπο ως προς την οικονομική επιβάρυνση την οποία φέρει και

β) να υπάρχει δέσμευση των εν λόγω βιομηχανιών ότι θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας ώστε η οικονομική ενίσχυση να έχει αναπτυξιακή πνοή και να μην κατευθυνθεί για την κάλυψη επιχειρηματικών ζημιών.

 

       Ε.Π.Η.Ε                       ΠΟΣΠΗΕΦ

 ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ           ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ         ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ                                         ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                           ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΧΜΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 8700ΜWH 2011 – 2015
 2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 2011 – 2015
 3. ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2008 – 2015
 4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΙΣΧΥΣ 2011 – 2015
 5. ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 2008 – 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Γ.Γ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (26/10/2015)

Προς: Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Υπ΄ όψιν: Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Θ. Λαμπριανίδη

Κοιν.:   Γρ. Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη,

Γρ. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτη,

Διευθύνων Συμβούλου ΛΑΓΗΕ κ. Α. Γκαρή

Θέμα: Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων Αρ. Πρωτ. 106971/20-10-2015.

Αξιότιμε κ. Λαμπριανίδη,

με την εν λόγω ανακοίνωση, δίνεται η δυνατότητα σε φορείς επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων να αιτηθούν την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής τους στις ευεργετικές διατάξεις του ν.3299/2004 και να ενταχθούν στην κατηγορία Χ.Ε της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 του ν. 4254/2014.

Οι βασικές αρχές στο σκεπτικό του ν.4254, με βάση και την αιτιολογική έκθεση, ήταν

 • η διασφάλιση ασφαλούς και ¨φθηνής¨ ηλεκτρικής ενέργειας,
 • η αντιμετώπιση του συσσωρευμένου χρέους του Ειδικού Λογαριασμού του ν 2773/1999 (εφεξής ΕΛΑΠΕ),
 • η διασφάλιση βιωσιμότητας του χωρίς την δημιουργία ελλειμάτων σε μακροχρόνια βάση και
 • η προστασία των καταναλωτών από υπέρμετρες αυξήσεις του Ειδικού Τέλους Εκπομπής Αερίων Ρύπων.

Παράλληλα προβλέπεται, στην εν λόγω ανακοίνωση, ότι οι ευεργετηθέντες από τις διατάξεις του ν.3299/2004 εφόσον επιλέξουν την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής τους και εκδοθεί η σχετική απόφαση αυτομάτως θα ενταχθούν στις αυξημένες τιμές Χ.Ε τις οποίες επιφυλάσσει ο ν.4254/2014. Ως φυσικό επακόλουθο αυτού προκύπτει η αύξηση των εκροών του ΕΛΑΠΕ και η ανάγκη αύξησης των εισροών ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία τυχόν νέου ελλείματος. Το πλήθος των αιτήσεων ανάκλησης οι οποίες θα γίνουν αποδεκτές θα ορίσουν το μέγεθος των πρόσθετων απαιτούμενων πόρων οι οποίοι θα πρέπει να νομοθετηθούν για να καλύψουν το τυχόν νέο έλλειμα.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω:

 1. Ποιο είναι το προ υπολογιζόμενο ποσό πόρων του ν.3299/2004, το οποίο στοχεύει να εξοικονομηθεί με την εν λόγω απόφαση;
 2. Έχει προβλεφθεί ότι η εξοικονόμηση των πόρων αυτών, θα δημιουργήσει έλλειμμα στον ΕΛΑΠΕ το οποίο κάποιοι θα κληθούν να πληρώσουν;
 3. Έχει προβλεφθεί ο μηχανισμός ο οποίος θα χρηματοδοτήσει το τυχόν νέο έλλειμμα;
 4. Υπήρξε ενημέρωση των αρμοδίων φορέων Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος, ΛΑΓΗΕ για την δυσμενή προοπτική δημιουργίας νέου ελλείματος στον ΕΛΑΠΕ και ποια ήταν η θέση τους;

Θα παρακαλούσαμε για την άμεση τοποθέτηση σας στα προαναφερόμενα καθώς οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά έχουν ήδη πληρώσει πολύ ακριβά με τους ν.4093/2012, ν.4152/2013 και με τον ν.4254/2014 προγενέστερες ανάλογες πολιτικές αποφάσεις.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι, η διασφάλιση της ισορροπημένης λογιστικής κατάστασης και η μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ συνιστούν επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος για την επίτευξη των νομικά δεσμευτικών στόχων του 2020.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΕΝ (23/9/2015)

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπ΄όψη: Υπουργού κ. Σκουρλέτη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Θέλουμε να σας συγχαρούμε για την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων σας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναλαμβάνετε τα ηνία, σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη στιγμή για τον ενεργειακό τομέα της χώρας ο οποίος βρίσκεται σε τέλμα λόγω της προχειρότητας και της χρόνιας ανυπαρξίας ρεαλιστικού εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος, των οποίων τα αποτελέσματα τα βιώνουν καθημερινά οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά. Κοινή πεποίθηση των παραγωγών είναι ότι ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας μας θα πρέπει να έχει ως στόχο το δημόσιο όφελος μέσω της υγιούς επιχειρηματικότητας, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, με βασικούς άξονες την ισονομία και ισοτιμία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων σε αυτή την προσπάθεια.

Παράλληλα ενημερωθήκαμε, μέσω της Υπ. Απόφασης 16/9/2015 << Σύσταση και Συγκρότηση μη αμειβόμενων Ομάδων Εργασίας για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4.3 παρ Γ του ν.4336/2015>>, για την σύσταση της Ομάδας Εργασίας Δ. Εφαρμογή διακοπτόμενων συμβάσεων.

Με κοινή επιστολή των φωτοβολταϊκών συλλόγων ΕΠΗΕ, ΠΣΑΦ, ΠΑΣΥΦΩΣ από 19/8/2015, έχουμε δηλώσει την έντονη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό μας για την ένταξη του εν λόγω εθνικού μέτρου στον ν.4336/2015 ¨ Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης¨.

Ζητούμε την συμμετοχή μας στην εν λόγω Ομάδα Εργασίας καθώς τους τελευταίους 3 μήνες έχουν προκύψει, επιπλέον νέα δεδομένα, ως προς την αρτιότητα των στοιχείων (σεναρίου αξιοπιστίας) το οποίο είχε κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ το 2014. Θεωρούμε επιβεβλημένη την συμμετοχή μας και την εκπροσώπηση των παραγωγών από φωτοβολταϊκά στην Ομάδα Εργασίας ώστε να αναδειχθούν οι ανισότητες και οι στρεβλώσεις η οποίες θα επέλθουν από την ενεργοποίηση των εν λόγω Συμβάσεων Διακοψιμότητας.

Τέλος θα αναφέρουμε ότι, δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση , μέσω επίπλαστων-εικονικών ή ακόμα και υποκειμενικών σεναρίων αξιοπιστίας του ενεργειακού συστήματος της χώρας, να γινόμαστε αποδέκτες ασύμμετρων επιβαρύνσεων που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος των φ/β παραγωγών και των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.


ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 19/8/2015)

Προς: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπ΄όψιν: Υπουργού κ. Σκουρλέτη

Κοιν.: Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη,

Υπ. Οικονομικών κ. Τσακαλώτο,

Υπ. Οικονομίας κ. Σταθάκη,

Γ.Γ ΠΕΚΑ κ. Αλεξόπουλο

Γ.Γ Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Χατζηθεοδώρου

 Θέμα: Ενεργοποίηση των συμβάσεων διακοψιμότητας.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με ιδιαίτερη έκπληξη και έντονη δυσαρέσκεια, το σύνολο του φωτοβολταϊκού κόσμου, διάβασε στο ψηφισθέν νομοσχέδιο ¨ Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης¨, στο σκέλος 4.3 Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια – μεταφορές – νερό), τα παρακάτω ” Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, θα εφαρμόσουν διακοπτόμενες συμβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή..”

Γνωρίζουμε ότι, στο κείμενο το οποίο συμφωνήθηκε στην Σύνοδο Κορυφής στις 12/7/2015 δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε παραπομπή για συγκεκριμένη υποχρέωση της χώρας μας περί των Συμβάσεων Διακοψιμότητας. Οπότε αναρωτιόμαστε, πώς οι μηχανισμοί δυναμικότητας οι οποίοι είναι εθνικά μέτρα τα οποία τα κράτη μέλη καθιερώνουν, να εντάσσονται στην ελληνική νομοθεσία ως μνημονιακές υποχρεώσεις για την έγκριση του τριετούς προγράμματος χρηματοδότησης από τον ΕΣΜ!

Γνωρίζουμε επίσης ότι, σε Δελτίο Τύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2015, ενημερώνει τα κράτη-μέλη ότι,

<< Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει τομεακή έρευνα για τις κρατικές ενισχύσεις με αντικείμενο τα εθνικά μέτρα (αποκαλούμενα «μηχανισμοί δυναμικότητας») που λαμβάνονται για να εξασφαλίζεται ότι ανά πάσα στιγμή είναι διαθέσιμη επαρκής δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές ρεύματος….. ως μηχανισμοί δυναμικότητας ενδεχομένως μπορούν να θεωρηθούν και τα μέτρα ικανοποίησης ισχύος ζήτησης (π.χ. παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους αιχμής)..>> (βλ. στην ελληνική περίπτωση συμβάσεις διακοψιμότητας). Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, πως είναι δυνατόν να έχει απαιτηθεί από τους θεσμούς η άμεση ενεργοποίηση ενός μέτρου για το οποίο γίνεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κρατική επιχορήγηση.

Θεωρούμε απαράδεκτο με κατεπείγουσες διαδικασίες, εν μέσω καταιγισμό προαπαιτούμενων μέτρων και των βασικών παραδοτέων μέτρων του μνημονίου, να νομιμοποιούνται, άσχετοι μηχανισμοί επιδοτήσεων με παραλήπτες τους φεουδάρχες που λυμαίνονται την χώρα μας για πολλά χρόνια.

Είναι αδιανόητο, μετά το σύνολο των φορο-επιβαρύνσεων οι οποίες έχουν ψηφισθεί και προβλέπονται στο μνημόνιο για αγρότες, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα κάποιοι να απολαμβάνουν προνόμια και χαριστικές ρυθμίσεις που παραπέμπουν σε εποχές των παχιών αγελάδων.

 Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τα γεγονότα του παρελθόντος και ειδικότερα τις επαναλαμβανόμενες, ανηλεείς επιβαρύνσεις που έχουν μονομερώς επιβληθεί στους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς και ιδιώτες, οι οποίες μας έχουν φέρει στο χείλος της καταστροφής:

11/2012: Ν. 4093, έκτακτη εισφορά ως και 30% επι του τζίρου φωτοβολταϊκών μονάδων,

7/2013: Ν.4152, έκτακτη εισφορά ως και 42% επι του τζίρου φωτοβολταϊκών μονάδων,

4/2014: Ν.4254, μονομερής τροποποίηση συμβάσεων (κούρεμα τιμών έως και 42%, κατάργηση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) και υποχρεωτική έκδοση πιστωτικών τιμολογίων.

Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση από το, ήδη, πετσοκομμένο εισόδημα μας, εξαιτίας και των προκλητικών μέτρων που είχε λάβει η προηγούμενη κυβέρνηση εναντίον των φωτοβολταϊκών, να πληρώνουμε, επιπροσθέτως, κάποιους χωρίς να προσφέρουν τίποτα.

Ο τέως Υπ. ΠΑΠΕΝ κ. Λαφαζάνης είχε δημιουργήσει την επιτροπή μείωσης του ενεργειακού κόστους η οποία είχε ως θέμα και τις συμβάσεις διακοψιμότητας. Το σύνολο των συλλόγων των φωτοβολταϊκών παραγωγών, αγροτικών φωτοβολταϊκών και του ειδικού προγράμματος στεγών δηλώσαμε, με τον πλέον επίσημο τρόπο στην συνεδρίαση της επιτροπής ότι, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε να επιβαρυνθούμε για να δοθεί έμμεση κρατική επιχορήγηση στις βιομηχανίες υψηλής τάσης.

Ζητούμε την άμεση συνάντηση των κάτωθι συλλόγων μαζί σας, καθώς είναι ανήθικο και προκλητικό, σαν να μην μας έφταναν τα χαράτσια που πληρώνουμε στο ελληνικό κράτος, να υποχρεωθούμε να πληρώνουμε χαράτσια και σε ιδιώτες.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Υ.ΠΕ.Ν (22/7/2015)

Προς: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπ΄όψη: Υπουργού κ. Σκουρλέτη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

σας συγχαίρουμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναλαμβάνετε ένα νευραλγικής σημασίας τομέα, σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την χώρα, σε πρωτοφανείς συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής πίεσης. Είναι δεδομένο ότι, ο τομέας της ενέργειας είναι ο καταλύτης για να σχεδιάσουμε το νέο μοντέλο παραγωγής και ανάπτυξης, να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες, λιμνάζουσες, δυνατότητες και προοπτικές που έχει η χώρα μας, να αλλάξουμε σελίδα και να ξεφύγουμε από τις χρόνιες στρεβλώσεις που ταλανίζουν την χώρα

Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών ο οποίος επανειλημμένα στοχοποιήθηκε, λόγω πολιτικών αποφάσεων και αστοχιών, παρ΄όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει (4μηνες υπερημερίες, ασφυκτικές φορολογικές-ασφαλιστικές-δανειακές υποχρεώσεις) αποδεικνύει, καθημερινά, στην πράξη την συμβολή του στην αδιάληπτη παροχή ενέργειας στους καταναλωτές. Στις πλέον αντίξοες συνθήκες που έχει βρεθεί η χώρα μας, σε συνθήκες οι οποίες ουδέποτε είχαν προβλεφθεί στα σενάρια αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, η αδιάληπτη παροχή ενέργειας έχει επιτευχθεί, σε συντριπτικό ποσοστό, στηριζόμενη στους εγχώριους πόρους (λιγνίτης, υδροηλεκτρικά, ΑΠΕ). Η παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών διαδραματίζει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην εκπλήρωση, των αυξημένων μεσημεριανών αιχμιακών αναγκών (φορτίων) του συστήματος για ηλεκτρική ενέργεια.

Οι παραγωγοί από φ/β, δεν έβαλαν αλλά ούτε θα βάλουν στην ίδια ζυγαριά το κοινωνικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας με το οτιδήποτε άλλο και παρ΄όλες τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, θα παρέχουμε την παραγόμενη πράσινη ενέργεια μας στους καταναλωτές … εφόσον παραμένουμε επιχειρηματικά ζωντανοί.

Παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα ώστε να δοθεί παράταση από το Υπ. Οικονομικών στο ασφυκτικό περιθώριο 3 εργάσιμων ημερών (το οποίο λήγει σήμερα 22/7/2015) από την λήξη της τραπεζικής αργίας για την εμπρόθεσμη καταβολή των φορολογικών-ασφαλιστικών οφειλών. Έχουμε επισημάνει τον εν λόγω κίνδυνο στην επιστολή μας από 19/7/2015 (επισυνάπτεται), τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν καθυστερήσει να αποδεσμεύσουν τα χρήματα των παραγωγών από τους δεσμευμένους λογαριασμούς , λόγω διευκρινιστικών εγκυκλίων, με συνέπεια οι παραγωγοί να τεθούν εκτός ρυθμίσεων χωρίς να έχουν καμία ευθύνη. Πιστεύουμε ότι θα πράξετε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε, το εγχώριο ¨κεφάλαιο¨ των φ/β να παραμείνει ζωντανό, το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό μας έχει αδιαμφησβήτητα πολλές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο.

Η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας θα είναι πάντα δίπλα σας με τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις, προτείνοντας , όπως έχουμε ήδη πράξει, παράλληλες ενέργειες και στους συναρμόδιους κυβερνητικούς φορείς για την εξομάλυνση των συνθηκών λειτουργίας των μονάδων μας.

Τέλος, ελπίζουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα έχουμε την τιμή να σας συναντήσουμε και να σας καταθέσουμε τις εμπεριστατωμένες απόψεις μας.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ Υ.ΠΕ.Ν (22/7/2015)

Προς: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπ΄όψη: Υπουργού κ. Σκουρλέτη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

σας συγχαίρουμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναλαμβάνετε ένα νευραλγικής σημασίας τομέα, σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την χώρα, σε πρωτοφανείς συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής πίεσης. Είναι δεδομένο ότι, ο τομέας της ενέργειας είναι ο καταλύτης για να σχεδιάσουμε το νέο μοντέλο παραγωγής και ανάπτυξης, να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες, λιμνάζουσες, δυνατότητες και προοπτικές που έχει η χώρα μας, να αλλάξουμε σελίδα και να ξεφύγουμε από τις χρόνιες στρεβλώσεις που ταλανίζουν την χώρα

Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών ο οποίος επανειλημμένα στοχοποιήθηκε, λόγω πολιτικών αποφάσεων και αστοχιών, παρ΄όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει (4μηνες υπερημερίες, ασφυκτικές φορολογικές-ασφαλιστικές-δανειακές υποχρεώσεις) αποδεικνύει, καθημερινά, στην πράξη την συμβολή του στην αδιάληπτη παροχή ενέργειας στους καταναλωτές. Στις πλέον αντίξοες συνθήκες που έχει βρεθεί η χώρα μας, σε συνθήκες οι οποίες ουδέποτε είχαν προβλεφθεί στα σενάρια αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, η αδιάληπτη παροχή ενέργειας έχει επιτευχθεί, σε συντριπτικό ποσοστό, στηριζόμενη στους εγχώριους πόρους (λιγνίτης, υδροηλεκτρικά, ΑΠΕ). Η παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών διαδραματίζει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην εκπλήρωση, των αυξημένων μεσημεριανών αιχμιακών αναγκών (φορτίων) του συστήματος για ηλεκτρική ενέργεια.

Οι παραγωγοί από φ/β, δεν έβαλαν αλλά ούτε θα βάλουν στην ίδια ζυγαριά το κοινωνικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας με το οτιδήποτε άλλο και παρ΄όλες τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, θα παρέχουμε την παραγόμενη πράσινη ενέργεια μας στους καταναλωτές … εφόσον παραμένουμε επιχειρηματικά ζωντανοί.

Παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα ώστε να δοθεί παράταση από το Υπ. Οικονομικών στο ασφυκτικό περιθώριο 3 εργάσιμων ημερών (το οποίο λήγει σήμερα 22/7/2015) από την λήξη της τραπεζικής αργίας για την εμπρόθεσμη καταβολή των φορολογικών-ασφαλιστικών οφειλών. Έχουμε επισημάνει τον εν λόγω κίνδυνο στην επιστολή μας από 19/7/2015 (επισυνάπτεται), τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν καθυστερήσει να αποδεσμεύσουν τα χρήματα των παραγωγών από τους δεσμευμένους λογαριασμούς , λόγω διευκρινιστικών εγκυκλίων, με συνέπεια οι παραγωγοί να τεθούν εκτός ρυθμίσεων χωρίς να έχουν καμία ευθύνη. Πιστεύουμε ότι θα πράξετε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε, το εγχώριο ¨κεφάλαιο¨ των φ/β να παραμείνει ζωντανό, το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό μας έχει αδιαμφησβήτητα πολλές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο.

Η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας θα είναι πάντα δίπλα σας με τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις, προτείνοντας , όπως έχουμε ήδη πράξει, παράλληλες ενέργειες και στους συναρμόδιους κυβερνητικούς φορείς για την εξομάλυνση των συνθηκών λειτουργίας των μονάδων μας.

Τέλος, ελπίζουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα έχουμε την τιμή να σας συναντήσουμε και να σας καταθέσουμε τις εμπεριστατωμένες απόψεις μας.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΗΕ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (20/7/2015)

Προς :

Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη,

Υπ. Οικονομικών κ. Τσακαλώτο,

Υπ. Οικονομίας κ. Σταθάκη,

Γ.Γ Δημοσίων Εσόδων κα. Σαββαῒδου,

Υπ. Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κατρούγκαλο,

Αν. Υπ. Οικονομικών κ. Τρύφων Αλεξιάδη.

 Κοιν :

Υπ. ΠΑΠΕΝ κ. Σκουρλέτη,

Υφ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Χαϊκάλη,

Γ.Γ Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Χατζηθεοδώρου.

Αξιότιμοι,

Στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, η οποία έχει πλήξει το σύνολο των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων της χώρας μας, με δεδομένη την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και από τα προηγούμενα έτη οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σας ζητεί να λάβετε υπόψη τα δεδομένα και τις προτάσεις μας στους εξής τομείς:

 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την λήξη της τραπεζικής αργίας.
 • Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών κατόπιν λήξης της τραπεζικής αργίας.
 • Παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών για τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.
 • Διευκρινιστική εγκύκλιο για την παρακράτηση του ΦΠΑ από τα τραπεζικά ιδρύματα ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80Α/16/7/2015).

 1) Το πλείστο των παραγωγών έχει κατασκευάσει τα φωτοβολταϊκά πάρκα με τραπεζικό δανεισμό, στις δανειακές συμβάσεις προβλέπεται η ενεχυρίαση εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων των οικονομικών απαιτήσεων των παραγωγών από τον ΛΑΓΗΕ, σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος ανήκει στο εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα. Με βάση τα παραπάνω αλλά και την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (ΦΕΚ 65/28.6.2015 άρθρο.1), οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά δεν έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης των όποιων φορολογικών, ασφαλιστικών, επιχειρηματικών υποχρεώσεων τους.

Παρακαλούμε να προβλεφθεί, στην νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την λήξη της αργίας των Τραπεζών πλέον των υπολοίπων συναλλαγών και το ¨άνοιγμα¨ των δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους καταβάλλονται οι πληρωμές του ΛΑΓΗΕ για την εξόφληση των παραγωγών από ΑΠΕ.

 2) στο δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών ¨Παράταση των προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών¨ στις 30/6/2015 προβλέπεται ότι ¨οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών παρατείνονται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της εν λόγω τραπεζικής αργίας ¨. Λόγω του συνωστισμού που θα επικρατήσει, είναι πρακτικά αδύνατο μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των τριών ημερών να πραγματοποιηθεί ο τριών εβδομάδων τεράστιος συσσωρευμένος όγκος τραπεζικών συναλλαγών, οι οποίες δεν ήταν δυνατές λόγω της επιβολής των capital controls.

 Παρακαλούμε να προβλεφθεί παράταση στην εν λόγω προθεσμία μέχρι το τέλος του μήνα (31/7/2015) ώστε να δοθεί η δυνατότητα να είμαστε συνεπείς στις ρυθμίσεις των φορολογικών οφειλών – ασφαλιστικών εισφορών στις οποίες έχουμε υπαχθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείστε δεδομένη την πλήρη αδυναμία εκπλήρωσης των συναλλαγών μας γεγονός το οποίο θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση των ρυθμίσεων στις οποίες έχουμε υπαχθεί.

3) Καθώς τα έσοδα μας εξαρτώνται 100% από την εισπραξιμότητα της ΔΕΗ, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η δραματική μείωση των εσόδων της ΔΕΗ, λόγο και της επιβολής των capital controls αλλά και με δεδομένη την τακτική που ακολουθεί η ΔΕΗ προς τον ΛΑΓΗΕ, θα επιφέρει ένα επιπλέον άμεσο – καίριο πλήγμα στις καταβολές του ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς. Το γεγονός αυτό έχει επισημανθεί από την ΕΠΗΕ με επιστολή από 30/4/2015 στους αρμόδιους φορείς, στην οποία αναφέρεται.

“..…Παρόλες τις διευκολύνσεις με τις 100 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, είναι αδύνατο να είμαστε συνεπείς στην καταβολή των υποχρεώσεων μας, με συνέπεια την ακύρωση της όποιας ρύθμισης έχουμε ήδη ενταχθεί. Καθώς τα έσοδα μας εξαρτώνται 100% από την εισπραξιμότητα της ΔΕΗ, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αν η ΔΕΗ καθυστερήσει να καταβάλλει τις οφειλές της, οι παραγωγοί φ/β έχουν πλήρη αδυναμία να εκπληρώσουν οποιαδήποτε οικονομική τους υποχρέωση.

Αν για παράδειγμα υποθέσουμε ότι για οποιονδήποτε λόγο η καταβολή του ΕΤΜΕΑΡ συνδυαστεί με την εισπραξιμότητα της ΔΕΗ, οι παραγωγοί φ/β θα εξαναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους ή αυτές θα κατασχεθούν από τους πιστωτές τους ……”

 Οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική θέση (4μηνη υπερημερία), κατόπιν αυτού θα έχουν πλήρη αδυναμία να εκπληρώσουν οποιαδήποτε οικονομική τους υποχρέωση. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την ημερομηνία της εμπρόθεσμης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών 3ου διμήνου του ΟΑΕΕ 31/7/2015 και την εμπρόθεσμη πληρωμή του ΦΠΑ 31/7/2015. Οι εν λόγω οφειλές αφορούν το διάστημα από 1/3/2015 και εντεύθεν, είναι φύση αδύνατο να πληρωθούν από τους παραγωγούς εφόσον η ΔΕΗ δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της στον ΛΑΓΗΕ για τους εν λόγω μήνες.

Λόγω των προαναφερθέντων, παρακαλούμε να δοθεί εύλογη παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες στις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές μας, εως ότου αποκατασταθεί η ροή καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ προς τον ΛΑΓΗΕ.

4) Με βάση τον ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80Α/16/7/2015), στο αρ. 20 του ν.3842/2010 προτίθεται η παράγραφος εφτά (7) η οποία προβλέπει ….

«7. Το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο σύνολο των συναλλαγών, οι οποίες εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και διενεργούνται µε οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως µέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (ebanking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιµολογίου ή τραπεζικής επιταγής, δεσµεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο Δηµόσιο εντός πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της πληρωµής. Σε περίπτωση φορολογουµένων που υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α., η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορο- λογουµένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύµατα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αµοιβή. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ρυθµίζεται η διαδικασία εφαρµογής της διάταξης της πα- ρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικά µε την απόδοση και την επιστροφή Φ.Π.Α..»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω παράγραφο αφορά και τις πληρωμές του ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς από φωτοβολταϊκά, δημιουργείται το εξής ζήτημα. Ο ΛΑΓΗΕ με εντολές πληρωμής, στην παρούσα χρονική περίοδο, καταβάλλει στους παραγωγούς την εξόφληση της παραγωγής του Φεβρουάριου 2015, με βάση την παραπάνω διάταξη η τράπεζα υποχρεούται να παρακρατήσει και να αποδώσει τον ΦΠΑ από το συγκεκριμένο τιμολόγιο το οποίο εξοφλείται. Με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (μηνιαίες και τριμηνιαίες) οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά έχουν ήδη καταβάλλει τον αναλογούντα ΦΠΑ για το τιμολόγιο του μήνα Φεβρουαρίου, οπότε θεωρούμε αδιανόητο να παρακρατηθεί ο ΦΠΑ εις διπλούν.

Παρακαλούμε, άμεσα, να προβλεφθεί με διευκρινιστική εγκύκλιο προς τα τραπεζικά ιδρύματα ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεικνύεται από τους παραγωγούς φωτοβολταϊκων η καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ για κάθε εξοφλητέο τιμολόγιο από τον ΛΑΓΗΕ ώστε να μην παρακρατείται εις διπλούν ο συγκεκριμένος φόρος.

Καταλήγοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σε καμία περίπτωση δεν επικαλούμαστε τις δεδομένες δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες για να λάβουμε την οποιαδήποτε ευνοϊκή μεταχείριση.

Είναι αποδεδειγμένη η στάση των παραγωγών από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι παρόλες τις οικονομικές επιβαρύνσεις τις οποίες έχουν υποστεί και παρότι βρίσκονται απλήρωτοι για 4 μήνες, τροφοδοτούν κάθε μέρα με ηλεκτρική ενέργεια την χώρα.

Είμαστε διατεθειμένοι να ¨βάλουμε¨ πλάτη για να ξεπεράσει η χώρας μας τις αντίξοες συνθήκες με την εξής όμως προϋπόθεση

Θα πρέπει να παραμείνουμε επιχειρηματικά ζωντανοί.

 

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της,

Ένωσης Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (8/5/2015)

Η ΕΠΗΕ, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, δέχθηκε να συμμετάσχει στην 3η συνάντηση της Επιτροπής για το ενεργειακό κόστος των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 6/5/2015 και θα λάμβανε χώρα στις 3 μ.μ., στην αίθουσα συσκέψεων του Γενικού Γραμματέα, 2ος όροφος, γρ. 232, στην Πλατεία Κάνιγγος (πρ. Υπουργείο Εμπορίου).

Με μεγάλη μας έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι μέλη της Επιτροπής αρνήθηκαν να συμμετάσχουν λόγω της παρουσίας των ΑΠΕ στο ¨τραπέζι¨ των συζητήσεων. Πιστεύουμε ότι ο διάλογος και η ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων είναι προς όφελος όλων μας και περισσότερο των Κυβερνητικών φορέων. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΠΗΕ θεωρεί το γεγονός ως μια άτυχη στιγμή και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει συνεργατικότητα από όλους τους φορείς για την εξεύρεση κοινωνικά και ηθικά αποδεκτών βιώσιμων λύσεων.

Στην συνάντηση, τελικώς με τον Γ.Γ Βιομηχανίας κ. Τόλιο και υπηρεσιακούς παράγοντες, πλέον των εκπροσώπων των ΑΠΕ, παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι του ΑΔΜΗΕ. Την ΕΠΗΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Παπακυριακού και ο Αντιπρόεδρος κ. Μπογδάνης, οι οποίοι έθεσαν επιγραμματικά τα παρακάτω ζητήματα:

Πλασματικότητα το μέτρου της διακοψιμότητας.

Είναι ξεκάθαρο ότι, με βάση το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό της χώρας αλλά και των διασυνδέσεων δεν συντρέχουν οι συνθήκες για ενεργοποίηση των Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου. Πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι η τεως ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, κατά την πολύμηνη ανταλλαγή επιστολών με την DG COMP για το συγκεκριμένο μέτρο, το καλοκαίρι του 2014 παρουσίασε ένα ¨κατασκευασμένο¨ σενάριο ως εφικτό για να στοιχειοθετήσει την αναγκαιότητα ύπαρξης του μέτρου της διακοψιμότητας.

Ασύμμετρη επιβάρυνση της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών.

Στο σύνολο της, η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών (Φ/Β, Φ/Β αγροτικά, Φ/Β ειδικό πρόγραμμα στεγών) στο εν λόγω μέτρο έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή επιβάρυνσης3,6% επι των συνολικών εσόδων. Οι παραγωγοί φ/β καλούνται να πληρώσουν περί των 42εκατ. ευρώ, στο σύνολο της επιδότησης προς τις ενεργοβόρες βιομηχανίες ύψους 60εκατ. ευρώ . Είναι γνωστό ότι η διεσπαρμένη εγκατάσταση των φ/β στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, η παραγωγή τους κοντά στα σημεία ζήτησης έχουν εξαφανίσει τη μεσημεριανή αιχμή του συστήματος και έχουν μειώσει τα ημερήσια φορτία στο Δίκτυο Υψηλής Τάσης. Είναι δεδομένο ότι στα εξεταζόμενα σενάρια, το όποιο πρόβλημα, παρουσιάζεται στις βραδινές αιχμές (χειμερινό και θερινό σημείο αναφοράς) κατά την απουσία των φωτοβολταϊκών από το σύστημα. Από τα παραπάνω προκύπτει ασφαλώς ότι για την ημερήσια ζήτηση τα φωτοβολταϊκά παρέχουν προβλέψιμη παραγωγή και αξιοπιστία στο σύστημα, όσο αφορά τα βραδινά φορτία…δεν είναι σώφρον να κατηγορούμαστε γιατί ο ήλιος δεν προσφέρει αξιοπιστία 24ωρης βάσης.

Οικονομική κατάσταση των παραγωγών από φ/β.

Τα τελευταία 3 χρόνια τα φ/β, έχουν επιβαρυνθεί λόγω των συνθηκών στην χώρα αλλά επιπροσθέτως, χωρίς καμία ευθύνης τους, υπέσθησαν την άνευ προηγουμένου νομοθετική ¨επίθεση¨ της πολιτείας, δεν μπορεί κανένας μας να ξεχάσει την:

 1. υποχρεωτική έκτακτη εισφορά ύψους εως και 42% (ν.4093-ν.4152),
 2. τις υπερημερίες εως και 8 μήνες,
 3. τις μονομερείς τροποποιήσεις ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων(ν.4254),
 4. την υποχρεωτική έκδοση πιστωτικών τιμολογίων(ν.4254),
 5. τα δυσθεώρητα επιτόκια δανεισμού εως και 13%,
 6. τις πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων(δεσμεύσεις ποσών έναντι μελλοντικών απαιτήσεων εως και 6 μηνών, καταχρηστικές χρεώσεις διαχείρισης ενεχύρων),

Είναι αυταπόδεικτο ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν φέρει στα όρια του το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου μας. Τα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα θα είχαν εξαθλιώσει την οποιαδήποτε κερδοφόρα επιχείρηση (πόσο μάλλον τα φωτοβολταϊκά), ακόμα και στο υγιέστερο οικονομικό περιβάλλον και είναι φύση αδύνατο αυτά (οικονομικά δεδομένα)να ¨απορροφηθούν¨ σε διάστημα 2 ή 3 ετών. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις φ/β, στο παρόν, πωλούνται σε αλλοδαπές εταιρίες, με την εφαρμογή του μέτρου το φαινόμενο θα ενταθεί καθώς πολλές από αυτές είναι ήδη είτε ζημιογόνες είτε παρουσιάζουν ελάχιστη κερδοφορία.

Κοινωνική και ηθική υπόσταση του μέτρου της Διακοψιμότητας.

Είναι προκλητικό και θυμίζει πρακτικές του παρελθόντος, οι ¨συνήθεις¨ ύποπτοι φ/β παραγωγοί, οι οποίοι έχουν πληρώσει για όλες τις στρεβλώσεις του συστήματος τώρα να καλούνται να πληρώσουν και το ρεύμα της ενεργοβόρου βιομηχανίας. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το παρόν μέτρο είναι παρακαταθήκη της τεως ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ αλλά είναι απαράδεκτο η νέα κυβέρνηση να νομιμοποιήσει τις αυθαιρεσίες των προηγούμενων.

Στο αρ. 7 παρ.1 του προσχέδιου της υπο συζήτηση Υπ.Απόφασης (DRAFT23/12/2014) προβλέπεται μεταξύ άλλων …. Οι Διακοπτόμενοι καταναλωτές δικαιούνται οικονομικό αντιστάθμισμα μόνο για την διαθεσιμότητα παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου. Το οικονομικό αντιστάθμισμα θα καταβάλλει ο Διαχειριστής του Συστήματος στον Διακοπτόμενο καταναλωτή, αποκλειστικά από τα έσοδα του ΕΛΑΠΕ του αρ.143 Γ του ν.4001/2011.

Στο αρ. 7 παρ.7 επίσης προβλέπεται μεταξύ άλλων…. Ο Διαχειριστής (ΑΔΜΗΕ) δύναται μονομερώς να εκχωρήσει αντί εξόφλησης στους διακοπτόμενους Καταναλωτές (ενεργοβόρες βιομηχανίες) τις αξιώσεις του σε βάρος των υπόχρεων (παραγωγοί φ/β) του ειδικού τέλους του αρ. 143 Β του ν.4001.

Για να γίνει πλήρως αντιληπτό, εάν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη Υπ. Απόφαση, επειδή η ΔΕΗ λόγω ανεισπραξιμότητας αδυνατεί να πληρώσει τα οφειλόμενα για τις ΑΠΕ στον ΛΑΓΗΕ, οι Διακοπτόμενοι Πελάτες θα ¨κυνηγάνε¨ να πάρουν τις αμοιβές τους, για μια ανύπαρκτη υπηρεσία, τους παραγωγούς από φ/β.

Αλήθεια οι ευεργετηθέντες από την Διακοψιμότητα θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους με την ΔΕΗ;

Εναλλακτική χρηματοδότηση της Διακοψιμότητας.

Είμαστε θετικοί προς την εξεύρεση εναλλακτικών μηχανισμών-λύσεων για να επιτευχθεί η στήριξη της βιομηχανίας χωρίς όμως να διακινδυνεύουμε, τυχόν αρνητικές εξελίξεις και ανάλογα πρόστιμα τα οποία θα κληθούν να τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι της χώρας.

Με Δελτίο Τύπου 29/4/2015 η DG COMP ενημερώνει ότι ¨…Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει τομεακή έρευνα για τις κρατικές ενισχύσεις με αντικείμενο τα εθνικά μέτρα (αποκαλούμενα «μηχανισμοί δυναμικότητας») που λαμβάνονται για να εξασφαλίζεται ότι ανά πάσα στιγμή είναι διαθέσιμη επαρκής δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές ρεύματος …… Οι μηχανισμοί δυναμικότητας μπορούν ενδεχομένως να χρηματοδοτήσουν όχι μόνο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τα μέτρα ικανοποίησης της ζήτησης(π.χ. παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους αιχμής)…¨

Με βάση και τα παραπάνω προτείναμε την αποζημίωση των Διακοπτόμενων Πελατών για την διαθεσιμότητα διακοπής φορτίου μέσα από τον Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ). Η λογική της εν λόγω πρότασης μας επιβεβαιώνεται και από το προαναφερόμενο Δελτίο Τύπου της DG COMP, το οποίο θεωρεί την μείωση κατανάλωσης μέσω κινήτρων ως μηχανισμό δυναμικότητας για την αποφυγή διακοπών ρεύματος. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει το ΥΠΑΠΕΝ να κινήσει άμεσα όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες σε συνεργασία με την ΡΑΕ, να σταλούν στην DG COMP οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εγκριθεί ο ΜΜΔΕΙ, έστω και μειωμένος κατά 350εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014. Καθώς σε άλλη περίπτωση κινδυνεύει η Ελλάδα, και ειδικότερα η ΔΕΗ, να βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων και ιδιαίτερα δυσμενών καταστάσεων, για κρατική ενίσχυση από το 2005!!!

Η ΕΠΗΕ έχει αποστείλει υπομνήματα, από τις αρχές Απριλίου στο ΥΠΑΠΕΝ, για την Διακοψιμότητα αλλά και προτάσεις για την εν γένει λειτουργία του συστήματος, μέλη του Δ.Σ έχουν συναντηθεί με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΑΠΕΝ και με τον Γ.Γ κ. Αλεξόπουλο. Από 22/4/2015 έχει αποστείλει ηλεκτρονική επιστολή διαμαρτυρίας, για την διακοψιμότητα, με αποδέκτη τον Υπ. ΠΑΠΕΝ κ. Λαφαζάνη, στις 30/4/2015 απέστειλε επιστολή προς το Υπ. Οικονομικών – Οικονομίας με κοινοποίηση στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και σε κυβερνητικούς φορείς.

Καταστήσαμε σαφές ότι ¨ οφείλουμε να θέσουμε υπ΄ όψιν σας ότι με την ενδεχόμενη επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού επι των τζίρων μας, είναι δεδομένη η πλήρης απώλεια φοροδοτικής ικανότητας των παραγωγών από φ/β. Καταλήγοντας, δεν πιστεύουμε ότι κανένας λογικός νους, στην παρούσα χρονική συγκυρία, θα έθετε εν αμφιβόλω την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας και τα δημόσια έσοδα, για χάρη επιλεκτικών επιδοτήσεων προς την βιομηχανία, για ανύπαρκτες υπηρεσίες¨

Τέλος, θέλουμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε τον Γ.Γ Βιομηχανίας κ. Τόλιο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Γ Βιομηχανίας κ. Μπούργο και ΥΠΑΠΕΝ κ. Τσολακίδη των οποίων οι ενέργειες ήταν καταλυτικές ώστε να ακουστούν και οι απόψεις των ΑΠΕ σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Είμαστε ανα πάσα στιγμή στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (18/3/2015)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΑΓΗΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΔΜΗΕ

 Στις 16/3/2015 στο κτίριο 3 της Σχολής Ευελπίδων ήταν προγραμματισμένη να συζητηθεί η εξ΄ αναβολής υπόθεση (16/2/2015) των ασφαλιστικών μέτρων, συνολικών απαιτήσεων 300εκατ ευρώ, του ΛΑΓΗΕ εναντίον του ΑΔΜΗΕ για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ. Στην εν λόγω δίκη υπέρ του ΛΑΓΗΕ (100% μέτοχος Δημόσιο) άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση η ΕΠΗΕ μέσω του νομικού της συμβούλου κ. Ηλία Κολλύρη, συνεπικουρούμενη από την ΠΟΣΠΗΕΦ και ο κ. Παντελής Κοκκοτός εκπροσωπώντας ιδιώτη παραγωγό Φ/Β. Υπέρ του ΑΔΜΗΕ (100% θυγατρική της ΔΕΗ) άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση η ΔΕΗ και το Δημόσιο. Η δίκη πήρε αναβολή την οποία ζήτησε το Δημόσιο με το αιτιολογικό ότι ¨την Παρασκευή (13/3/2015) το απόγευμα δόθηκε εντολή να προχωρήσουν στην παρέμβαση σε αυτήν την δίκη υπέρ του ΑΔΜΗΕ συνεπώς δεν είχαν χρόνο να μελετήσουν το δικόγραφο¨! Παρότι ζητήθηκε η δίκη να αναβληθεί για 2 μήνες, η Πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία εξ΄ αρχής ανέφερε ότι είναι θετική στην αναβολή, αποφάσισε να αναβάλλει την συζήτηση της δίκης στις 24/4/2015. Αιτιολογώντας την απόφαση της ανέφερε ότι, ¨ δεν θα δώσω δίμηνη αναβολή γιατί τότε η χώρα θα έχει το Eurogroup¨.

Στην δίκη παρευρέθηκαν, μόνο μέλη του Δ.Σ της ΕΠΗΕ και δύο ιδιώτες παραγωγοί. Στεκόμαστε ¨λακωνικά¨ στην εξιστόρηση των γεγονότων που αφορούν την εν λόγω δίκη και δεν εισερχόμαστε σε λεπτομέρειες. Υπήρξαν έντονες διεργασίες καθ’ όλο το διάστημα πριν την δίκη και θα υπάρξουν επαφές της ΕΠΗΕ και ενδεχομένως εξελίξεις στην συνέχεια. Οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι, κατόπιν έντονων πιέσεων, ο ΛΑΓΗΕ προχώρησε στην άμεση διεκδίκηση των τεράστιων οφειλών του ΑΔΜΗΕ. Είναι ζωτικής σημασίας οι παραγωγοί και οι αντιπρόσωποι τους να κατανοήσουν την σημαντικότητα της εν λόγω δίκης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 772/2014 (ΕΤΜΕΑΡ)

Παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες μια διαμάχη μεταξύ ΥΠΑΠΕΝ και ΡΑΕ για το θέμα της αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους. Το τυπικό ζήτημα αφορά την καθυστερημένη δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕ 772-30/12/2014 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (4/3/2015), όπως επίσης και την μη ενημέρωση του ΥΠΑΠΕΝ στην συνάντηση του με την ΡΑΕ στις 4/2/2015.

Στο πρώτο σκέλος του τυπικού ζητήματος στο οποίο και θα τοποθετηθούμε, υπενθυμίζουμε ότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 19/11/2012 (τεύχος Α αριθ. Φύλλου 229) η οποία ενσωματώθηκε στον ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) στο αρ. 9 προβλέπεται …

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4001/2011 και του ν.3889/2010

¨…. Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, τον 6ο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους για εφαρμογή από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των εσό­δων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού εντός του έτους. Για την περίοδο 2013-2014 το ύψος των μοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε το χρέος του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού να αποσβεστεί έως το τέλος της διετίας.¨.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η ΡΑΕ οφείλει, εκ του νόμου, να αναπροσαρμόζει το ΕΤΜΕΑΡ για την απόσβεση του χρέους του ΕΛΑΠΕ. Συνεχίζοντας στο ζήτημα της καθυστέρησης δημοσίευσης της απόφασης ο ν.3861/2010 αρ.1,2,4 προβλέπει την δημοσίευση και ορίζει την ισχύ των αποφάσεων της ΡΑΕ όπως και ο ν.4001/2011 αρ.96.

Όσον αφορά τον ουσιαστικό λόγο δηλαδή την αύξηση του ρεύματος προς τον καταναλωτή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με συνεχόμενες φωτογραφικές τροπολογίες, της προηγούμενης Κυβέρνησης, μειώθηκαν τα έσοδα και αυξήθηκαν τα έξοδα του ΕΛΑΠΕ (ν.4273 αρ.16, 4277 αρ.47 – Υπ. Απόφαση Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 αντιστάθμιση ρύπων υπέρ βιομηχανίας και ο ν.4315 αρ.30 και αρ.58). Με βάση την απόφαση της ΡΑΕ (772/2014) στην οποία αναφέρεται ξεκάθαρα ο λόγος αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ και την ψήφιση φωτογραφικών διατάξεων στο παρελθόν μας δημιουργείται έντονος προβληματισμός, διερωτόμαστε ποιος είναι ο λόγος της επαναλαμβανόμενης διαπόμπευσης μας και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούνται; Ο τρόπος υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ είναι αποδεδειγμένο ότι λειτουργεί ως Κολυμβήθρα του Σιλωάμ στην οποία ¨ξεπλένονται¨ όλες οι στρεβλώσεις και οι κρυφές επιδοτήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επιτέλους, αντί κάποιοι (ΜΜΕ) να καταφέρονται επι δικαίων και αδίκων θα ήταν εποικοδομητικό να στηλιτεύουν τα πραγματικά γεγονότα και όχι να προσφέρουν ενημέρωση με την μισή αλήθεια, να διορθωθούν τα κακώς κείμενα τα οποία έχουν αναλυθεί διεξοδικώς.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΠΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Το τελευταίο δελτίο του ΕΛΑΠΕ (Ιανουάριος 2015), το οποίο αφορά τον Δεκέμβριο του 2014, σε αντιπαραβολή με το αντίστοιχο του Νοεμβρίου του 2014 έχει κάποιες αλλαγές στην εγκατεστημένη ισχύ ανα τεχνολογία. Ειδικότερα στον Πίνακα Δ3 (Απόκλιση προβλέψεων Νοεμβρίου 2014…) στις 16/12/2014 υπάρχουν εγκατεστημένα, 1793MW Φ/Β και 287MW Φ/Β αγροτικά. Στον αντίστοιχο Πίνακα Δ3 του Δεκεμβρίου, στις 16/1/2015 υπάρχουν εγκατεστημένα 1721MW Φ/Β και 364MW Φ/Β αγροτικά. Από τα προαναφερθέντα στοιχεία των δελτίων του ΕΛΑΠΕ, προκύπτει ότι ένας τεράστιος αριθμός φωτοβολταϊκών πάρκων (77 MW) άλλαξαν ιδιότητα, και προστέθηκαν στα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Αν στα στοιχεία αυτά δεν υπάρχει κάποιο τυπογραφικό λάθος, τότε αλλάζουν δυσμενώς οι ισορροπίες των εκροών του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ για τα επόμενα έτη.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Π.Η.Ε ΠΡΟΣ Δ.Σ ΛΑΓΗΕ (13/3/2015)

ΠΡΟΣ: Τον κ. Αναστάσιο Γκαρή (Πρόεδρο & Δ.Σ. Λ.Α.Γ.Η.Ε.) και

τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Α.Γ.Η.Ε.

ΗΜ/ΝΙΑ 13/3/2013

Αξιότιμοι κύριοι,

Οι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί βρίσκονται σε υπερημερίες 4 και πλέον μηνών και παράλληλα η πίεση που δέχονται καθημερινά από την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικότερα από τα τραπεζικά ιδρύματα είναι αφόρητη. Δεν είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, παρόλες τις σπασμωδικές ενέργειες ρευστότητας που επιχειρούνται κατά καιρούς.

Κατόπιν των πολύμηνων προσπαθειών μας ευελπιστούσαμε ότι θα γίνει αντιληπτή από όλους τους φορείς (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ) η κραυγή αγωνίας των παραγωγών για τις αυξανόμενες υπερημερίες που επωμίζονται. Παραδόξως δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για το πολυαναμενόμενο σχέδιο αποπληρωμής των χρημάτων εκ μέρους της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ προς τον ΛΑΓΗΕ. Στις 16/2/2015 ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε και πήρε αναβολή της εκδίκασης των ασφαλιστικών με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν σε εξέλιξη έντονες διεργασίες μεταξύ ΥΠΑΠΕΝ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ για τον καθορισμό του τρόπου αποπληρωμής των οφειλών προς των ΕΛΑΠΕ. Έχει περάσει ένας μήνας, στις 16/3/2015 εκδικάζεται η εξ αναβολής υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων, και στο εν λόγω ζήτημα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη.

Είναι γνωστό σε όλους ότι, η ΔΕΗ Α.Ε κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά ενέργειας με ποσοστό της τάξης του 98%. Σαφώς και η ΔΕΗ Α.Ε έχει ιδιαιτέρως μεγάλα ποσά σε ανείσπρακτους λογαριασμούς τα οποία στα τελευταία δημοσιεύματα παρουσιάζονται αυξημένα και προσεγγίζουν τα 2δις ευρώ. Το γεγονός αυτό όμως δεν είναι κάτι πρωτοεμφανιζόμενο καθώς η μετατροπή της ΔΕΗ Α.Ε σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό από το 2011 είχε ήδη δημιουργήσει διαρκώς αυξανόμενο όγκο ανείσπρακτων οφειλών. Σε κάθε περίπτωση, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να υποδείξουμε το συμφέρον της ΔΕΗ Α.Ε και τον χρονικό ορίζοντα λήψης των απαιτούμενων μέτρων προς είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της.

Συνεπώς, τα προαναφερόμενα δεν δικαιολογούν ότι εσείς θα ενεργείτε ως ¨μαξιλάρι¨ ρευστότητας για την ΔΕΗ Α.Ε, με τα χρήματα των παραγωγών. Δεν θα σας επιτρέψουμε να θέσετε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις μας και σε καμία περίπτωση οι παραγωγοί δεν θα καταστραφούν λόγω της χρόνιας απραξίας των φορέων.

Οι ΑΠΕ ποτέ δεν ¨καταχράστηκαν¨ την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, παρ΄όλες τις δημευτικές ενέργειες που υπέσθησαν στο παρελθόν και ουδέποτε έθεσαν εν αμφιβόλω την ασφαλή ενεργειακή προμήθεια της. Πάντα, και με αποδεδειγμένη πραγματική ζημία μας, εγχέαμε την παραγόμενη ενέργεια στο σύστημα και συμβάλλαμε στην ασφαλή τροφοδοσία της χώρας μας.

Η επιβίωση των επενδύσεων μας είναι αναγκαία και αυτό καθίσταται πλέον σαφές σε όλους κατόπιν των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε δημόσιες δηλώσεις ιδιωτών παραγωγών.

Δεν συμβαδίζει με το συμφέρον της χώρας ο οικονομικός στραγγαλισμός των ΑΠΕ και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο τις επενδύσεις μας οι οποίες εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Καταλήγοντας, θα επαναλάβουμε και θα παραμείνουμε σταθεροί στην προηγούμενη, από 11/2/2015, τοποθέτηση μας.

 Σε περίπτωση απόσυρσης σας από την νομική διεκδίκηση των οφειλών του Α.Δ.Μ.Η.Ε προς τον Ε.Λ.Α.Π.Ε μέσω των ασφαλιστικών μέτρων ή και την μη εκδίκαση αυτών με υπαιτιότητά σας ή ακόμα και την μη εκδίκαση αυτών λόγω της παθητικής σας στάσης, θα αναγκαστούμε, με δεδομένο τον οικονομικό στραγγαλισμό που έχουμε επί μήνες υποστεί και με γνώμονα την προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων μας, να προβούμε σε περεταίρω ενέργειες για τις όποιες ευθύνες προκύπτουν από την πλημμελή άσκηση των καθηκόντων σας.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Π.Η.Ε ΠΡΟΣ Ρ.Α.Ε (11/3/2015)

Δημόσια Διαβούλευση επί της Εξέλιξης του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους

 ΗΜ/ΝΙΑ 11/3/2015


Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα

Υπ’ όψη : Αντιπροέδρου κου Μ. Ασλάνογλου

Κοινοποίηση: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Υπ’ όψη : Υπουργού κου Π. Λαφαζάνη

Αξιότιμε κε Αντιπρόεδρε,

Κατόπιν της έναρξης διαβούλευσης για την εξέλιξη του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) και της τυχόν ενεργοποίησης του (για δεύτερη φορά), σας παραθέτουμε συνοπτικά τους εύλογους προβληματισμούς μας.

Καταρχήν θεωρούμε ως βεβιασμένη την έναρξη διαβούλευσης για την αλλαγή στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (αρ. 159) και ειδικότερα στην ενεργοποίηση του ΜΑΜΚ, χωρίς η ΡΑΕ να έχει την πλήρη σύνθεση στην Ολομέλεια της. Παρότι το νομικό πλαίσιο του ν.4001/2011 σας παρέχει την δυνατότητα για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων σας στις παρούσες συνθήκες, κατά την άποψη μας για το συγκεκριμένο ζήτημα θα ήταν ορθή η ύπαρξη της πλήρης σύνθεσης της Ολομέλειας καθώς η ίδια η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την απόφαση της 338/2013 κατήργησε σταδιακά την λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού, για συγκεκριμένους λόγους.

Μας δημιουργεί πολλά ερωτηματικά η επαναφορά του ΜΑΜΚ και η αναίρεση της μείωσης του σταθμισμένου κόστους παραγωγής του Συστήματος, όπως αυτή αναλύθηκε από τον πρώην Πρόεδρο της ΡΑΕ κ. Βασιλάκο στις 18/11/2014 στην Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας και όπως επίσης αναφέρεται ξεκάθαρα στην Έκθεση Πεπραγμένων της ΡΑΕ 2013 παρ.2.1.2.2.

Επιλέγουμε να μην παραθέσουμε αναλυτικά σχόλια για τα δεδομένα της διαβούλευσης καθώς είμαστε καταρχήν αντίθετοι στην οποιαδήποτε αποσπασματική ή μεταβατική επίλυση ενός προβλήματος το οποίο είναι συναρτώμενο και επιφέρει ιδιαίτερες παρενέργειες στην συνολική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με έκπληξη μας όμως παρατηρήσαμε ότι στις απόψεις των φορέων ΡΑΕ – ΑΔΜΗΕ και στην μελέτη του ΑΠΘ δεν γίνεται καμία αναφορά και δεν συνυπολογίζεται η απώλεια εσόδων του ΕΛΑΠΕ μέσω ΗΕΠ από την λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού, ο οποίος στο παρελθόν είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ για την κάλυψη της μειωμένης αποζημίωσης των ΑΠΕ μέσω ΗΕΠ.

Είναι δεδομένο ότι ο ΜΑΜΚ, τα ΑΔΙ και η λειτουργία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ζητήματα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και δεν είναι αντικειμενικά ορθό να κρίνονται ή να ρυθμίζονται αποσπασματικά χωρίς να λαμβάνονται συνολικά υπ΄ όψη οι επιπτώσεις που θα προκαλέσουν σε άλλους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής. Ειδικότερα με τις αποφάσεις σας 338/2013 και 339/2013, πλέον των υπολοίπων, κατά την άποψη μας προχωρήσατε στην εξισορρόπηση των απωλειών από την σταδιακή κατάργηση του ΜΑΜΚ με άμεση αύξηση, ως και διπλασιασμό, των οριζόμενων τιμών των ΑΔΙ για συγκεκριμένου τύπου καυσίμου μονάδες παραγωγής. Γεγονός το οποίο είχε καθοριστική επίδραση και στην συμπεριφορά των ιδιωτικών μονάδων φυσικού αερίου ως προς την ένταξη τους στον ΗΕΠ. Είναι δεδομένη η απροθυμία ένταξης τους στον ΗΕΠ με ανταγωνιστικές προσφορές, όχι γιατί δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε μια «δημευτική» αγορά αλλά γιατί τα αυξημένα έσοδα από τα ΑΔΙ τους δίνουν την δυνατότητα επιλογής υψηλών προσφορών σε κατάλληλες ώρες (όταν απουσιάζουν οι ΑΠΕ) για την μεγιστοποίηση των εσόδων τους.

Οι στρεβλώσεις στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι δεδομένες, η λειτουργία και οι πρακτικές της δεσπόζουσας εταιρίας στην προημερήσια και ενδοημερήσια αγορά και ειδικότερα όσον αφορά τις μονάδες φυσικού αερίου, όπως επίσης αποδεδειγμένες είναι και οι συνέπειες του ΜΑΜΚ και του Κανόνα του 30% στον ΗΕΠ και στον καθορισμό της ΟΤΣ. Οι προσφορές που κατατέθηκαν στην προημερήσια αγορά (στις περιόδους που ίσχυε ο ΜΑΜΚ και ο Κανόνας του 30%) τεχνηέντως και στο σύνολο τους ήταν ιδιαιτέρως χαμηλές ώστε να εξασφαλισθεί η συνεχόμενη και ομαλή ένταξη των μονάδων φυσικού αερίου στον ΗΕΠ ανεξαρτήτως της ζήτησης.

Συγκεκριμένα αναφέρετε στο κείμενο με τις απόψεις της ΡΑΕ για το ΜΑΜΚ ¨…. Συμπερασματικά, η κατάργηση του ΜΑΜΚ χωρίς την αναπλήρωσή του από αντίστοιχο μηχανισμό ή μέτρο θα συμβάλει ενδεχομένως σε μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση του πραγματικού κόστους και των πραγματικών τεχνικών περιορισμών των μονάδων στην ΟΤΣ. Δεδομένων των δομικών ασυμμετριών, ωστόσο, ενδέχεται να συντείνει στην περαιτέρω συρρίκνωση του ανταγωνισμού. Εν τέλει, η επίδρασή της εξέλιξης αυτής στη βιωσιμότητα των μονάδων παραγωγής εξαρτάται από τις πιστώσεις που θα προκύπτουν από τον νέο Μηχανισμό Διασφάλισης Επάρκειας Ισχύος, αν και ο Μηχανισμός αυτός θα πρέπει να καλύπτει τις αστοχίες της αγοράς μόνο μεταβατικά και έως ότου αυτές επιλυθούν μόνιμα με την εισαγωγή νέων αγορών εν όψει του Target Model (ενδο-ημερήσια αγορά, αγορά εξισορρόπησης, κλπ).¨

Όπως αναφέρετε, η βιωσιμότητα των μονάδων εξαρτάται από τα ΑΔΙ, τα οποία είναι ιδιαιτέρως υψηλά, συνεπώς δεν πρέπει να τίθεται θέμα διαθεσιμότητας των μονάδων στο μέλλον λόγω κατάργησης του ΜΑΜΚ, καθώς αυτή η υπηρεσία αποζημιώνεται επαρκώς από τα ΑΔΙ.

Θα πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε και την πρακτική των ιδιωτών παραγωγών σε περιόδους που κλήθηκαν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (7/2014 απεργίες ΔΕΗ) να αποδώσουν την προπληρωμένη υπηρεσία τους (ΑΔΙ) και ποια στρατηγική ακολούθησαν. Μην μας διαφεύγει ότι τα ΑΔΙ καταβάλλονται συνολικά ανα έτος για συγκεκριμένους λόγους και υπηρεσίες και όχι για να βρεθούμε στο έλεος κερδοσκοπικών πρακτικών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 

Παρατηρήσαμε ότι γίνεται συχνή αναφορά στην έκφραση «δημευτική» αγορά και στις συνέπειες που θα επέλθουν από την απώλεια εσόδων των συγκεκριμένων μονάδων. Παραδόξως, για άλλη μια φορά, στον νέο υπολογισμό αμοιβής, και όχι αποζημίωσης, μέσω του ΜΑΜΚ δεν λήφθηκε ως παράμετρος και το ποσό που λαμβάνουν ορισμένες μονάδες από τα «διπλά» ΑΔΙ, γεγονός το οποίο τους δίνει την δυνατότητα επιπλέον εσόδων τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους, όπως αναφέρετε.

Βεβαίως, στο θέμα της «δημευτικής» αγοράς θα αναμέναμε την ανάλογη ευαισθησία και την άποψη σας για την πραγματική δήμευση των εσόδων στους παραγωγούς από φωτοβολταϊκά (ν.4093, ν.4153 έκτακτη εισφορά επι του τζίρου και ν.4254 πιστωτικό τιμολόγιο επι του τζίρου) αλλά προφανώς οι ΑΠΕ οι οποίες εγχέουν κατά προτεραιότητα ενέργεια στο σύστημα με μη τιμολογημένη αξία δεν θεωρούνται ισότιμοι συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί οι δικές μας επιχειρήσεις τίθενται σε δημευτική αγορά υποχρεωτικά και υπομένουν υπερημερίες 5-6 μηνών και δεν γίνεται καμία αναφορά για διόρθωση του υφιστάμενου πλαισίου και ενεργοποίηση μηχανισμών διασφάλισης των περικομμένων εσόδων μας; Είναι ακατανόητο πως το δημόσιο συμφέρον και η επιβάρυνση του καταναλωτή στον λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας έχει ισχύ και συναντάται μόνο για τις ΑΠΕ και όχι για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας;

Στο αρ. 116 του ΚΔΣ αναφέρει ¨…Στην περίπτωση κατά την οποία Κατανεμόμενη Μονάδα με καύσιμο φυσικό αέριο λειτουργεί κατόπιν Εντολής Κατανομής πέραν της αναμενόμενης λειτουργίας της βάσει του Προγράμματος ΗΕΠ, με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση φυσικού αερίου η οποία ενδεχομένως προκαλεί πρόσθετο κόστος προμήθειας καυσίμου λόγω ειδικών όρων του αντίστοιχου συμβολαίου, δύναται να καταβάλλεται πρόσθετη πληρωμή…¨.

Στο αρ.159 ΚΔΣ εξειδικεύετε το όριο αποζημίωσης και αναφέρει ¨…Κατανεμόμενη Μονάδα, η οποία δεν βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και η οποία εγχέει ενέργεια στο Σύστημα κατόπιν Εντολής Κατανομής, δικαιούται την κάλυψη τουλάχιστον του Μεταβλητού της Κόστους για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί στις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κάλυψης Κόστους της Ημέρας Κατανομής. Ειδικότερα, η Ημέρα Κατανομής διαιρείται σε Περιόδους Κάλυψης Κόστους με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος…¨.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το ΜΑΜΚ αφορούσε την αποζημίωση των εν λόγω μονάδων για συγκεκριμένη παροχή μη προγραμματισμένης υπηρεσίας (εντολή κατανομής από τον Διαχειριστή). Δεν δικαιολογείται, σε συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και συνεχιζόμενης ομαλής ένταξης των εν λόγω μονάδων στον ΗΕΠ, η αποζημίωση μέσω ΜΑΜΚ να υπερβαίνει την αποζημίωση των μονάδων μέσω της εκκαθάρισης του ΗΕΠ. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα μονάδων παραγωγής οι οποίες κατ΄ επανάληψη λάμβαναν περισσότερα έσοδα από τον ΜΑΜΚ από ότι λάμβαναν από την εκκαθάριση του ΗΕΠ. Είναι αποδεδειγμένη η κατάχρηση αυτού του μηχανισμού και δεν νοείται η επαναφορά αποσπασματικών ρυθμίσεων οι οποίες θα επιβαρύνουν τελικώς ¨κρυφά¨ τον καταναλωτή.

Θα πρέπει να αποφευχθεί, για λόγους υγιούς ανταγωνισμού και επιβίωσης των ΑΠΕ, η παρουσία πάλι επίπλαστων προσφορών και εικονικής απεικόνισης του πραγματικού κόστους παραγωγής μονάδων στον ΗΕΠ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον μη ρεαλιστικό υπολογισμό της ΟΤΣ με συνεπεία την μείωση των εισροών μέσω ΗΕΠ στον ΕΛΑΠΕ. Πιστεύουμε ότι η ενεργοποίηση αποσπασματικώς του ΜΑΜΚ, ίσως, δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στην προημερήσια αγορά στην εκπλήρωση προσφοράς και ζήτησης (λόγω συντονισμένων ενεργειών των συμμετεχόντων) οι οποίοι θα επιδιώξουν την ένταξη τους κατόπιν εντολής του Διαχειριστή στην ενδοημερήσια αγορά.

Καταλήγοντας, αναμένουμε τις ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό του ΕΤΜΕΑΡ ως Τέλος ή Φόρος, καθώς η λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του είναι συναφή με τους προαναφερθέντες μηχανισμούς και εκτός του ότι εξυπηρετεί λόγους δημοσίου συμφέροντος συνάμα διασφαλίζει την βιωσιμότητα των επενδύσεων των παραγωγών από ΑΠΕ.


ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Φ/Β ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΛΑΦΑΖΑΝΗ (20/2/2015)

Κύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε, καταρχήν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα εθνικά καθήκοντα τα οποία έχετε αναλάβει και σας δηλώνουμε με ειλικρίνεια και εντιμότητα ότι θα είμαστε αρωγοί με όλες μας τις δυνάμεις στην ανασυγκρότηση του ενεργειακού τομέα της χώρας μας. Είναι ζωτικής σημασίας για την χώρα και για τους πολίτες της, να αλλάξουμε ριζικά τα κακώς κείμενα και να δημιουργήσουμε με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα ένα νέο περιβάλλον στο οποίο οι αρχές της νομιμότητας, της ισονομίας και της προστασίας του καταναλωτή θα είναι απαράβατες.

Οι επιχειρήσεις μας εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα, υλοποιώντας παράλληλα επενδύσεις στα δίκτυα της χώρας.

Ο τομέας των ΑΠΕ και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών, παρόλα τα οφέλη που έχει δώσει στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, πολλαπλές, άδικες ως και καταχρηστικές Κυβερνητικές αποφάσεις – παρεμβάσεις. Είναι άξιο απορίας και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να επιδείξει ιδιαίτερο μένος εναντίον των φωτοβολταϊκών παραγωγών. Η πασιφανής αποτυχία όλων των παρεμβάσεων που επιχειρήθηκαν μέσω έκτακτων εισφορών, μειώσεων συμβατικών οφειλών, μονομερών τροποποιήσεων και απώλεια βεβαιωμένων εσόδων, δίνει την εντύπωση ότι εξυπηρετήθηκαν άλλα συμφέροντα εις βάρος των παραγωγώναλλά και των καταναλωτών.

Είναι δικαιολογημένος πλέον, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, και με αδιάσειστα στοιχεία τεκμηριωμένος ο ισχυρισμός μας ότι το κύριο μέρος του προβλήματος ήταν και εξακολουθεί να είναι αλλού.

Εμείς ποτέ δεν κρύψαμε το πρόβλημα κάτω από το τραπέζι, όπως κάποιοι συνήθιζαν στο παρελθόν. Πάντοτε προτείναμε την εξυγίανση της ενεργειακής αγοράς και εξακολουθούμε να το υποστηρίζουμε, με μοναδικό γνώμονα την μείωση του κόστους ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή και τον σεβασμό στις συμβάσεις των παραγωγών.

Οι στρεβλώσεις στην λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού επιβάρυναν και επιβαρύνουν ιδιαίτερα τόσο τον καταναλωτή όσο και τον παραγωγό από φωτοβολταϊκά. Για όφελος όμως ποιών;;;;

 

Κύριε υπουργέ,

Σήμερα θέλουμε μαζί σας και με τη νέα κυβέρνηση να κάνουμε μία νέα αρχή πάνω στους άξονες που το κόμμα σας καθόρισε με τις δημόσιες τοποθετήσεις του επί των άδικων, για πολλούς παραγωγούς, και αντισυνταγματικών πρωτοβουλιών της προηγούμενης κυβέρνησης, τόσο εντός όσο και εκτός βουλής.

Ειδικότερα θα επιθυμούσαμε να θέσουμε προς συζήτηση τα εξής:

 • Σεβασμό στις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις μας.
 • Διασφάλιση και θωράκιση της εμπρόθεσμης, βάσει των συμβάσεων, πληρωμής των παραγωγών, προς αποφυγή της ταμειακής τους ασφυξίας που μοιραία τους καθιστά υποχείρια της ανάλγητης συμπεριφοράς του τραπεζικού συστήματος.
 • Διασφάλιση των Εσόδων του Ειδικού λογαριασμού για την εξασφάλιση του ανωτέρω στοιχείου (2).
 • Διαφάνεια στα έσοδα του Ειδικού λογαριασμού που θα επιτευχθεί μέσω

α) Ρητής αναφοράς στο μηνιαίο Ειδικό Δελτίο του ΛΑΓΗΕ των ταμειακών στοιχείων του ΕΛΑΠΕ, ώστε να μπορεί ο καθένας, με εγκυρότητα και διαφάνεια, να γνωρίζει την πραγματική ροή των εσόδων του ΕΛΑΠΕ, και τις οποιεσδήποτε οφειλές ή καθυστερήσεις στις καταβολές από τους πιστωτές του.

β) Τον ορισμό εκπροσώπου των Παραγωγών στο Δ.Σ του ΛΑΓΗΕ.

 • Συμμετοχή των πραγματικών εκπροσώπων του κλάδου σε συνάντηση μεταξύ του Υπουργείου σας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και των τραπεζών, που θα εξασφαλίσει την έμπρακτη συνδρομή και του τραπεζικού συστήματος στη λύση του προβλήματος με γενναία μείωση του περιθωρίου των δανείων μας και χορήγηση σε όλους τους παραγωγούς άτοκη περίοδο χάριτος 12 μηνών.
 • Πλήρη Εξαίρεση των φωτοβολταϊκών (μονάδων και στεγών) από το Μεταβατικό Τέλος Εφοδιασμού.
 • Συμψηφισμό των απαιτήσεων μας από το ΛΑΓΗΕ με υποχρεώσεις μας στο Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
 • Aναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών με βάση τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Βρισκόμαστε στη Διάθεση σας και των συνεργατών σας για παραπέρα εξειδίκευση των αιτημάτων μας καθώς και άλλων θεμάτων απλούστερων αλλά εξίσου μεγάλης βαρύτητας για την καθημερινότητα των Παραγωγών Φ/Β, προσηλωμένοι πάντα με ισόρροπο τρόπο στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομία.

Οι Σύλλογοι εκπροσώπησης Παραγωγών από Φ/Β :

Ε.Π.Η.Ε.

Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.

Σ.Α.Φ.Η.

Ε.Α.Φ.Β.Φ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (20/2/2015)

Στις 18/2/2015 πραγματοποιήθηκε 3ωρη ευρεία σύσκεψη των φορέων των ΑΠΕ με τον Υπουργό κ. Λαφαζάνη. Στην συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κα Ευγενία Ουζουνίδου, κ. Θανάσης Πετράκος, ο κ. Αποστόλης Αλεξόπουλος και εκ μέρους του ΛΑΓΗΕ ο πρόεδρος του κ. Αναστάσιος Γκαρής. Οι φορείς των ΑΠΕ εκπροσωπήθηκαν από τους : Γ. Παναγής πρόεδρος ΠΟΣΠΗΕΦ, Σ. Λουμάκης, πρόεδρος ΣΠΕΦ, Κ. Σπανούλης πρόεδρος ΠΣΑΦ, Γ. Παπακυριακού πρόεδρος ΕΠΗΕ, Γ. Περιστέρης, πρόεδρος ΕΣΗΑΠΕ, Θ. Καμπούρης ΣΠΗΕΦ Δωδεκαννήσων, Γ. Γιατράκος πρόεδρος ΣΠΗΕΦ Νοτιοδυτικής Κρήτης, Στ. Τράμπας γραμματέας του Συλλόγου Φωτοβολταϊκών Ηπείρου, ο κ. Νικολόπουλος πρόεδρος Θεσσαλικού Συλλόγου Φωτοβολταϊκών, Δ. Μακαρές από την Ένωση Αγροτικών Φωτοβολταϊκών Πάρκων Β.Φθιώτιδας. Στην συνάντηση στο ΥΠΑΠΕΝ την Ε.Π.Η.Ε εκπροσώπησαν πλέον του κ. Παπακυριακού ο κ. Μπογδάνης αντιπρόεδρος και ο κ. Κουμούσης γενικός γραμματέας.

Είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο το γεγονός ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ προχώρησε σε μια τόσο ευρεία σύσκεψη των φορέων ΑΠΕ με ¨ανοιχτές πόρτες¨. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν ουδέποτε είχε συμβεί κάτι ανάλογο και σίγουρα είναι από τα πιο πολύτιμα στοιχεία που αποκομίσαμε από αυτήν την συνάντηση.

Οι βασικοί άξονες στους οποίους τοποθετήθηκε το πλείστο των συλλόγων ήταν:

 1. το ταμειακό έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ , το οποίο κατά δήλωση του κ. Γκαρή αγγίζει τα 500εκατ.ευρώ, και η διαφανής απεικόνιση του στο μηνιαίο δελτίο του ΕΛΑΠΕ ,
 2. η εισπραξιμότητα της ΔΕΗ,
 3. η ενεργή συμμετοχή των τραπεζικών ιδρυμάτων για το σύνολο των παραγωγών από ΑΠΕ
 4. η μείωση των υπερημεριών του ΛΑΓΗΕ.

Η ΕΠΗΕ από τον 10/2014 έκανε ενέργειες , με τον πλέον επίσημο τρόπο (www.ephe.gr εξώδικη δήλωση), για να ενημερωθεί για την πραγματική διάσταση του ταμειακού ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ. Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν διάφορες εκδοχές, μέσω των φορέων, του ταμειακού ελλείμματος αλλά κατόπιν της επίμονης μελέτης μας πλέον όλοι συμφώνησαν με αληθή εικόνα που τους παρουσιάσαμε.

Στον τομέα της διαφάνειας είχαμε ενεργήσει με πολλούς τρόπους στο παρελθόν, με τα κοινά ανακοινωθέν που προσυπέγραψαν πλήθος συλλόγων. Στις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις στον ΛΑΓΗΕ αλλά πρωτίστως, με την εξώδικη μας δήλωση καλέσαμε τον ΛΑΓΗΕ από 29/10/2014,

….Να αναφέρονται στον οικείο Πίνακα του Ειδικού Λογαριασμού που δημοσιεύεται αρμοδίως διακριτώς τα ταμειακά έσοδα από το ΕΤΜΕΑΡ που παρακρατά η ΔΕΗ ΑΕ, ώστε να μπορεί έκαστος να λαμβάνει διαφανώς γνώση και των εισροών του ΕΤΜΕΑΡ στον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ…..

Η εισπραξιμότητα της ΔΕΗ είναι το πλέον σημαντικό πρόβλημα το οποίο δεν λήφθηκε υπ΄ όψην στο παρελθόν και τις συνέπειες για τις ΑΠΕ τις βιώνουμε και είναι καταστροφικές. Η βούληση του Υπουργού κ. Λαφαζάνη είναι δεδομένη για την επίλυση αυτού του μεγάλου προβλήματος και πραγματικά ευχόμαστε οι καταλυτικές ενέργειες του να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ενεργή συμμετοχή των τραπεζικών ιδρυμάτων κατά την άποψη όλων των παρευρισκομένων στην συνάντηση είναι αναγκαία. Ο Υπουργός κ. Λαφαζάνης εξέφρασε την βούληση του να κινηθεί παράλληλα σε αυτόν τον τομέα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Η ΕΠΗΕ έχει στηλιτεύσει τις πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων με δημοσιευμένο δελτίο τύπου (2/12/2014), στο οποίο πρότεινε ρεαλιστικές λύσεις οι οποίες έτυχαν ευρείας επιστημονικής αποδοχής . Μας χαροποίησε ιδιαίτερα η ειλικρινής άποψη του Υπουργού για το θέμα με τα τραπεζικά ιδρύματα και δεσμευόμαστε να παρέχουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε στην διάθεση μας ώστε να συντελέσουμε στην επίλυση του προβλήματος.

Η μείωση των υπερημεριών του ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς είναι στις προτεραιότητες του Υπουργού. Πιστεύουμε πως μετά την ενημέρωση του, της έκρυθμης κατάστασης θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Γεγονός είναι ότι η μείωση των υπερημεριών του ΛΑΓΗΕ είναι θέμα πολυσύνθετης φύσης και χρειάζονται παράλληλες ενέργειες για την διόρθωση του. Ήδη υπάρχουν έντονες διεργασίες μεταξύ ΥΠΑΠΕΝ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ για αυτό το θέμα και είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε την οποιαδήποτε βοήθεια και σε τεχνικό επίπεδο για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε την σύμπλευση όλων των συλλόγων στα συγκεκριμένα θέματα, πρωτοφανή γεγονός για των τομέα των φωτοβολταϊκών, παρά τις πολύ λίγες παραφωνίες που προέκυψαν σε δευτερευούσης σημασίας θέματα, εκτός πεδίου της βασικής συζήτησης. Είναι προς την σωστή κατεύθυνση οι έντονες προσπάθειες που έχει καταβάλλει η Ε.Π.Η.Ε στον τομέα αυτό, ώστε όλοι να κοιτάμε συνεργατικά το παρόν αλλά και το μέλλον των Φ/Β.

Ευχαριστούμε τον Υπουργό κ. Λαφαζάνη γι αυτήν την άμεση πρωτοβουλία του και είμαστε ανα πάσα στιγμή στην διάθεση του, ώστε να βοηθήσουμε με κάθε εύλογο τρόπο αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που θα πρέπει να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πραγματικά είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλάβουμε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν τύχαμε αυτής της θετικής στάσης απέναντι στις ΑΠΕ και μας εξέπληξε ευχάριστα η άποψη του κ. Υπουργού ¨θα συζητάμε πάντα μαζί σας, εμείς δεν πρόκειτε ποτέ να σας αιφνιδιάσουμε¨.

Ευχαριστούμε πολύ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κα Ευγενία Ουζουνίδου, κ. Θανάσης Πετράκο και τον κ. Αποστόλη Αλεξόπουλο, οι οποίοι στο παρελθόν, ευχόμαστε και στο μέλλον, στάθηκαν αρωγοί και σύμμαχοι στην προσπάθεια μας για την λύση των προβλημάτων των παραγωγών από φωτοβολταϊκά.

Η Ε.Π.Η.Ε κατέθεσε στο ΥΠΑΠΕΝ κοινή επιστολή των φωτοβολταϊκών συλλόγων την οποία θα βρείτε αναρτημένη στον ιστότοπο μας www.ephe.gr.


ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Φ/Β ΠΡΟΣ Δ.Σ ΛΑΓΗΕ (20/2/2015)

ΠΡΟΣ: Τον κ. Αναστάσιο Γκαρή (Πρόεδρο & Δ.Σ. Λ.Α.Γ.Η.Ε.) και

τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Α.Γ.Η.Ε.

ΚΟΙΝ: Μέγαρο Μαξίμου – Γραφείο Πρωθυπουργού,

Yπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Υπουργείο Δικαιοσύνης,

Υπουργείο Οικονομικών

10η Φεβρουαρίου 2015

Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Α.Γ.Η.Ε.,

Στην ιδιαίτερη χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε ως λαός, με τις διαπραγματεύσεις της χώρας με τους πιστωτές της σε εξέλιξη, με την χρόνια αδυναμία ρευστότητας της αγοράς και των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και την οικονομική εξόντωση που έχουν υποστεί οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν περιθώρια για προχειρότητες και λύσεις που θα επιβαρύνουν τα συνήθη υποζύγια. Καθώς, ουδείς μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις και τις οικονομικές συνέπειες που ίσως κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι παραμένουμε απλήρωτοι και έχουμε υποστεί υπερημερίες 120 ημερών.

Οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά τα τελευταία χρόνια για την αποφυγή του αδιεξόδου του Ε.Λ.Α.Π.Ε, για το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι δεν είχαν καμία ευθύνη, όχι μόνο εισέπραξαν κενές δεσμεύσεις αλλά υπέσθησαν, μόνο αυτοί, ασύμμετρες επιβαρύνσεις χωρίς να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επειδή κατανοούμε πλήρως τις πρόσφατες και θεμιτές σας κινήσεις για την διασφάλιση των πληρωμών μας, μέσω μίας κοινής συνεννόησης μεταξύ των Υπ. Περιβάλλοντος , του Υπ. Οικονομικών, της ΔΕΗ και των Τραπεζών. Καταρχήν συμφωνούμε ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση η δημιουργία ενός σχεδίου συμβολής και των υπόλοιπων εμπλεκομένων φορέων για την εξασφάλιση πληρωμής των ήδη υπερήμερων 476 εκατ. Ευρώ από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε πλέον των αναλογούντων τόκων, όπως επίσης και η εξεύρεση λύσης για την ομαλοποίηση των πληρωμών μας και στο μέλλον.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι λόγω και της τραυματικής εμπειρίας που είχαμε στο παρελθόν, οι εν λόγω προσπάθειες και συζητήσεις για την εξεύρεση λύσεων θα είναι αντικειμενικά ορθές εάν και μόνο γίνουν με την παρουσία του συνόλου των φορέων του κλάδου μας και υπάρξει από κοινού εξεύρεση αποδεκτής λύσης.

Επειδή σας έχουμε επανειλημμένα μεταφέρει την πρόθεση μας να παρέμβουμε στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του Λ.Α.Γ.Η.Ε. κατά του Α.Δ.Μ.Η.Ε. στις 16/2/2014 ώστε να διασφαλιστεί το προαναφερόμενο ποσό και οι υπερημερίες αυτού.

Επειδή δεν θέλουμε ξανά ποτέ να βρεθούμε προ νέων εκπλήξεων παρόμοιων του 2011 με τον διαχωρισμό του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. όπου ο μεν Α.Δ.Μ.Η.Ε. απεκόπει καθαρός και ο δε Λ.Α.Γ.Η.Ε με χρέος άνω των 200εκ. ευρώ.

Σας πληροφορούμε ότι:

Δεν είμαστε αντίθετοι στην επίτευξη μίας δίκαιης εξωδικαστικής επίλυσης των απαιτήσεων μας, αλλά επειδή δεν είναι αποδεκτή η κατά το δοκούν εφαρμογή των νόμων όσο αναφορά την νομότυπη και χωρίς διακρίσεις λειτουργία της αγοράς ενέργειας και των υποχρεώσεων του Λ.Α.Γ.Η.Ε ως προς την διασφάλιση και διεκδίκηση των εσόδων του Ε.Λ.Α.Π.Ε.

Σας γνωστοποιούμε ότι:

Σε περίπτωση απόσυρσης σας από την νομική διεκδίκηση των οφειλών του Α.Δ.Μ.Η.Ε προς τον Ε.Λ.Α.Π.Ε μέσω των ασφαλιστικών μέτρων ή και την μη εκδίκαση αυτών με υπαιτιότητά σας ή ακόμα και την μη εκδίκαση αυτών λόγω της παθητικής σας στάσης, θα αναγκαστούμε, με δεδομένο τον οικονομικό στραγγαλισμό που έχουμε επί μήνες υποστεί και με γνώμονα την προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων μας, να προβούμε σε περεταίρω ενέργειες για τις όποιες ευθύνες προκύπτουν από την πλημμελή άσκηση των καθηκόντων σας.

 

Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειές Σας,

Οι Φ/Β Σύλλογοι

ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΣΠΗΕΦ ΣΕΡΡΩΝ ,

ΣΠΗΕΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ,

ΣΠΗΕΦ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ,

ΣΠΗΕΦ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ,

ΣΠΗΕΦ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,

ΣΠΗΕΦ ΠΕΛΛΑΣ ,

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (17/2/2015)

Πραγματοποιήθηκε στις 16/2/2015 στο κτίριο 5 της Σχολής Ευελπίδων και ώρα 9:00 π.μ η ακρόαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Λ.Α.Γ.Η.Ε εναντίον του Α.Δ.Μ.Η.Ε για τις ληξιπρόθεσμές οφειλές του τελευταίου αξίας 300εκατ. ευρώ προς τον ειδικό λογαριασμό των ΑΠΕ. Παρευρέθηκαν στην διαδικασία ως παρεμβαίνοντες υπέρ του ΛΑΓΗΕ οι σύλλογοι Ε.Π.Η.Ε, ΠΟ.Σ.Π.Η.Ε.Φ και ένας ιδιώτης παραγωγός!

Κατά την ακρόαση ζητήθηκε εκ μέρους του Α.Δ.Μ.Η.Ε, αντίθετα με τα προσδοκόμενα κάποιων, η αναβολή της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων με το αιτιολογικό ότι, ¨ ο Λ.Α.Γ.Η.Ε, ο Α.Δ.Μ.Η.Ε και η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου βρίσκονται σε συζήτηση ώστε να βρεθεί τρόπος ομαλοποίησης της ταμειακής κατάστασης του Λ.Α.Γ.Η.Ε και καταβολής των ποσών αυτών στους δικαιούχους τους¨. Με παρέμβαση ζητήθηκε από την Πρόεδρο η βραχεία αναβολή της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων, λόγω της εκρηκτικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά, η οποία και λήφθηκε υπόψη στην τελική απόφαση. Η Πρόεδρος του μονομελούς Πρωτοδικείου με απόφαση της ανέβαλε την διαδικασία για ένα μήνα, με ημερομηνία συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων στις 16/3/2015.

Η Ε.Π.Η.Ε σε συνέχεια της εντατικής προσπάθειας που κάνει και συνεπής στις δεσμεύσεις προς τους παραγωγούς, προχώρησε στην άσκηση της πρόσθετης παρέμβασης με σκοπό την διασφάλιση των οφειλομένων για το σύνολο των παραγωγών από ΑΠΕ.
Καθώς οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών έχουν υποστεί ιδιαίτερες επιβαρύνσεις, η παρέμβαση μας στην εν λόγω δίκη ήταν επιβεβλημένη. Δεν είναι προς όφελος των παραγωγών η απουσία τους από την διεκδίκηση των χρημάτων τους, καθώς μόνο οι ίδιοι μπορούν να αποδείξουν την επιτακτική ανάγκη είσπραξης αυτών για την επιβίωση τους.

Η Ε.Π.Η.Ε θα συμμετάσχει στην προγραμματισμένη συνάντηση των αντιπροσώπων των παραγωγών από Α.Π.Ε με τον Υπουργό κ. Λαφαζάνη στις 18/2/2015, προσδοκώντας την εποικοδομητική και αποδοτική συνεργασία όλων, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (28/01/2015)

Στις 28/1/2015, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της Ένωσης Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας , εκπροσωπούμενη από τον κ. Μπογδάνη Σπύρο Αντιπρόεδρο, τον κ. Κουμούση Χαράλαμπο Γραμματέα και την κα. Τόφα Μαρία Μέλος Δ.Σ, με τον Προέδρο του Λ.Α.Γ.Η.Ε κ. Γκαρή.

Τα θέματα τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν:

 • Η πρόβλεψη εκ μέρους του Λ.Α.Γ.Η.Ε της πορείας των πληρωμών.
 • Η διαφάνεια στον Ε.Λ.Α.Π.Ε και ειδικότερα ζητήθηκε, για άλλη μια φορά, η διακριτή απεικόνιση της ταμειακής κατάστασης του Ε.Λ.Α.Π.Ε στα Ενημερωτικά Δελτία που εκδίδει ο Λ.Α.Γ.Η.Ε.
 • Η νόμιμη και εμπρόθεσμη καταβολή του συνόλου των νομοθετημένων εσόδων του Ε.Λ.Α.Π.Ε από τους πιστωτές του.
 • Ασφαλιστικά μέτρα Λ.Α.Γ.Η.Ε κατά Α.Δ.Μ.Η.Ε.

Σε συνέχεια των προσπαθειών μας για την διαφανή λειτουργία του Ε.Λ.Α.Π.Ε και την νόμιμη απόδοση των νομοθετημένων εσόδων του (βλ. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29/10/2014), αναπτύξαμε στον κ. Γκαρή τα γεγονότα, αλλά και τα επιπλέον δεδομένα που έχει στην διάθεση της η Ε.Π.Η.Ε. Κατ΄ επανάληψη έχει ζητηθεί από την Ε.Π.Η.Ε η διακριτή αναφορά των ταμειακών εσόδων του Ε.Λ.Α.Π.Ε στον οικείο Πίνακα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο δημοσιεύεται κάθε μήνα από τον Λ.Α.Γ.Η.Ε, ώστε να μπορεί έκαστος να λαμβάνει διαφανώς γνώση και των εισροών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ στον Ειδικό Λογαριασμό των Α.Π.Ε.

Η Ε.Π.Η.Ε κατόπιν ενεργειών της, έχει στην κατοχή της σημαντικά στοιχεία, τα οποία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την έκβαση των ασφαλιστικών μέτρων. Προς όφελος των παραγωγών από φωτοβολταϊκά, μέρος των παραπάνω στοιχείων έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε συλλόγους τους.

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση, το τελευταίο χρονικό διάστημα, την συστράτευση όλων των συλλόγων σε συγκεκριμένους τομείς όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί κατά το παρελθόν (βλ. ΚΟΙΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ).

Ευελπιστούμε ότι η πίεση που ασκείται πλέον από όλους, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.


ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ε.Π.Η.Ε(14/1/2014)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατόπιν επικοινωνίας της με τον πρόεδρο του Λ.Α.Γ.Η.Ε κ.Γκαρή, επιβεβαίωσε την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων του Λ.Α.Γ.Η.Ε για την διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Α.Δ.Μ.Η.Ε στον Ε.Λ.Α.Π.Ε.

Είναι θετικό γεγονός ότι η πίεση που ασκήθηκε μέσω και των ενεργειών μας, με συγκεκριμένη σκοπιμότητα, σε συνδυασμό με την εκρηκτική ταμιακή κατάσταση του ΕΛΑΠΕ, απέφερε καρπούς. Η Ε.Π.Η.Ε συνεχίζοντας με συνέπεια και υπευθυνότητα την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για την εξασφάλιση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, θα ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση στα εν λόγω ασφαλιστικά μέτρα υπέρ του Λ.Α.Γ.Η.Ε.

Με δεδομένη την ιδιαίτερη κατάσταση που βρίσκεται το σύνολο των παραγωγών από φωτοβολταϊκά, αλλά και των δυσμενών προβλέψεων εκ μέρους του Λ.Α.Γ.Η.Ε για την εξέλιξη των πληρωμών, ελπίζουμε πως θα υπάρξει η συμμετοχή και άλλων συλλόγων για την στήριξη των νόμιμων δικαιωμάτων των παραγωγών.


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε.Π.Η.Ε – Π.Σ.Α.Φ (14/1/2014)

Συνάντηση με σκοπό την προώθηση θεμάτων των φωτοβολταϊκών, θα έχει την Παρασκευή 16/1/2015 στη Λάρισα ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών κ. Σπανούλης με τον Πρόεδρο της Ε.Π.Η.Ε κ. Παπακυριακού.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (12/1/2015)

Κυρίες και κύριοι,

Οι κάτωθι υπογράφοντες σύλλογοι, εκπροσωπώντας παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε όλη την επικράτεια, ζητούν να δηλώσετε τις θέσεις – προθέσεις σας στον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα δε στα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει στα φωτοβολταϊκά. Κατόπιν πολλών προσπαθειών μας, στο παρελθόν αλλά και στο παρόν, δεν έχει καταστεί εφικτό να επιλυθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που ταλανίζουν τον τομέα μας με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να βρίσκονται σε απόγνωση.

Οι σύλλογοι, πέραν όλων των άλλων ενεργειών τους, τον τελευταίο μήνα (Δεκέμβριο 2014) δημοσιοποίησαν για πρώτη φορά κοινά ανακοινωθέντα στα οποία παρουσίασαν με υπεύθυνο τρόπο την άθλια κατάσταση που βρίσκονται οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά.

Λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας (πρόωρες εκλογές), οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας επιζητούν την ψήφο μας για να κυβερνήσουν την χώρα. Δυστυχώς για τα προβλήματα που μας αφορούν δεν γνωρίζουμε επακριβώς ποιος είναι ο σχεδιασμός των κομμάτων για την επόμενη μέρα των εκλογών. Όλοι οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών, και όχι μόνο, απαιτούν να γνωρίζουν τις θέσεις σας στα καυτά ζητήματα του κλάδου μας, πριν πάνε στην κάλπη για να ψηφίσουν. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι λόγου του οικονομικού μεγέθους των επενδύσεων μας, η εκρηκτική κατάσταση που βιώνουμε έχει επηρεάσει δυσμενώς, όχι μόνο εμάς τους ίδιους, αλλά τις οικογένειες και τον περίγυρό μας.

Σας καταθέτουμε συνοπτικά τις ερωτήσεις , τις οποίες καλείστε να απαντήσετε. Πιστεύουμε οτι θα αποδεχτείτε με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, την απαίτηση των παραγωγών-ψηφοφόρων και θα προβείτε κατά προτεραιότητα, στην απάντηση των συγκεκριμένων ερωτήσεων πριν να είναι αργά.

Οι σύλλογοι έχουν ήδη δεσμευθεί με την δημοσίευση του παρόντος προς όλους τους παραγωγούς, ότι το παρόν ερωτηματολόγιο και οι απαντήσεις των κομμάτων θα δημοσιευθούν εγκαίρως σε όλες τις ενεργειακές ιστοσελίδες και με προσωπική αλληλογραφία θα ενημερωθούν όλοι οι παραγωγοί, για τις θέσεις σας.

Θέλουμε να πιστεύουμε, πως θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των χιλιάδων παραγωγών και των οικογενειών τους, και θα πράξετε το αυτονόητο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από την άμεση ενημέρωση τους με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια.

Τέλος, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε προκαταβολικά για την προτεραιότητα που θα δώσετε στην απαίτηση μας. Είναι δεδομένο ότι η άμεση αντίδραση, σας θα προσδώσει θετικό πρόσημο σε εσάς και συνολικά στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προχωρήσετε, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και έγκαιρη καταβολή όλων των νομοθετημένων εσόδων στον ΕΛΑΠΕ, η οποία ως άμεσο αποτέλεσμα θα έχει την εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλόμενων προς τους παραγωγούς; Είναι στις προθέσεις σας η οποιαδήποτε μεταβολή αυτών των εσόδων και αν ναι με ποιόν τρόπο;
 2. Η μη δημοσίευση των στοιχείων που αφορούν την ταμειακή εικόνα του ΕΛΑΠΕ, δημιουργεί αμφιβολίες για την εφαρμοζόμενη διαφάνεια και ειδικότερα για την προνομιακή μεταχείριση και ανοχή υπέρ ορισμένων εκ των χρεωστών του (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Ελληνικό Δημόσιο κ.τ.λ) και την ταυτόχρονη, ασύμμετρη επιβάρυνση, και μετακύληση των πιστώσεων που τους χορηγεί στους πιστωτές του, δηλαδή στους παραγωγούς ΑΠΕ.

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να διορθώσετε το υπάρχον καθεστώς αδιαφάνειας και έλλειψης έγκυρης πληροφόρησης;

 1. Είναι στις προθέσεις σας η προστασία του ισχύοντος καθεστώτος για τις ήδη εγκατεστημένες φωτοβολταϊκές μονάδες και ειδικότερα, θα φροντίσετε να διατηρηθεί για όλη την χρονική διάρκεια των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων τους, η προτεραιότητα έγχυσης του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας στο σύστημα με το καθεστώς του feed-in-tariff;
 2. Είναι δεδομένο ότι οι πρόσφατες κρατικές παρεμβάσεις εστίασαν ιδιαιτέρως στον τομέα των αποζημιώσεων των παραγωγών από φωτοβολταϊκά και προέβαλαν αυτές ως τον μοναδικό υπαίτιο για την ελλειμματική κατάσταση του ΕΛΑΠΕ.

Είναι στις προθέσεις σας η επαναφορά των συμβάσεων των παραγωγών στο πρότερο συμβατικό καθεστώς και στην νομιμότητα; Αν όχι, θεωρείτε ότι με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς υπάρχουν κατηγορίες παραγωγών οι οποίες έχουν αδικηθεί; Αν ναι, ποιες είναι αυτές και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να τις διορθώσετε από την στιγμή που τα έσοδα του ΕΛΑΠΕ είναι συγκεκριμένα;

 1. Σκοπεύετε να εξαιρέσετε τις φωτοβολταϊκές μονάδες από το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού;
 2. Πρόσφατα νομοθετήθηκε μείωση των φορολογικών συντελεστών στα αγροτικά φωτοβολταϊκά, πράξη που καταρχήν χαιρετίζουμε ως αναπτυξιακή.

Προτίθεστε να μειώσετε άμεσα τους φορολογικούς συντελεστές των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά προκειμένου εν μέρει να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα τους;

 1. Έχουν δημοσιευθεί κοινά ανακοινωθέντα των συλλόγων από φωτοβολταϊκά τα οποία στηλιτεύουν τις απαράδεκτες τραπεζικές πρακτικές απέναντι στους παραγωγούς. Ταυτόχρονα, είναι γνωστό τοις πάσι ότι το μεγαλύτερο μέρος του επενδεδυμένου κεφαλαίου στον κλάδο προέρχεται από δανεισμό από τις Ελληνικές τράπεζες και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η συμμετοχή τους στην επίλυση του προβλήματος είναι δικαιοκρατικά επιβεβλημένη.

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε αφενός οι ανωτέρω πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων να σταματήσουν και αφετέρου, έστω και καθυστερημένα, να επιφορτιστούν το μέρος του προβλήματος που τους αναλογεί;

 

 Με εκτίμηση

Οι προσυπογράφοντες σύλλογοι φωτοβολταϊκών

ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΣΠΗΕΦ ΣΕΡΡΩΝ ,

ΣΠΗΕΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ,

ΣΠΗΕΦ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ,

ΣΠΗΕΦ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ,

ΣΠΗΕΦ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,

ΣΠΗΕΦ ΠΕΛΛΑΣ ,

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Η.Ε (5/1/2015)

Η ΕΠΗΕ κατόπιν έντονων συνομιλιών τις τελευταίες μέρες με τα μέλη της, με θέμα την αβεβαιότητα που έχει προκληθεί στον τομέα της ενέργειας, έλαβε την απόφαση να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα και να ανοίξει την ατζέντα της ενέργειας όχι κατόπιν εορτής αλλά ….πριν τις εκλογές!

Υποστηρίζοντας με συνέπεια και υπευθυνότητα τα κοινά ανακοινωθέντα των φωτοβολταικών συλλόγων που έχει προσυπογράψει, θα προχωρήσει στην άμεση σύνταξη κειμένου βάσης, το οποίο θα αποσταλεί σε όλους τους συλλόγους, και θα ζητήσει πλέον και επισήμως να απαιτήσουμε όλοι μαζί τις απαντήσεις των κομμάτων στα φλέγοντα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις μας.

Αποσκοπούμε, για πρώτη φορά, να έχουμε συγκεκριμένες, γραπτές απαντήσεις-δεσμεύσεις από τα κόμματα, τα οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε, για τις ενέργειες τους στον τομέα των φωτοβολταικών.

Πιστεύουμε ότι, οι επιτυχημένες προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα στην σύγκλιση των συλλόγων, θα προσδώσουν άλλη βαρύτητα στις απαιτήσεις μας από τα πολιτικά κόμματα που ζητούν την ψήφο μας.

Οι παραγωγοί δεν επιτρέπεται να είναι θεατές στα τεκταινόμενα και στις εξελίξεις, η στάση αυτή τα τελευταία χρόνια μας έχει φέρει στο χείλος του γκρεμού.

Είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε τον λόγο από τους μελλοντικούς κυβερνώντες.

Με μεγάλη μας έκπληξη παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά στην Λάρισα στις 3/1/2015. Στις 5/1/2015 πραγματοποιήθηκε επικοινωνία του προέδρου της Ε.Π.Η.Ε με το γραφείο τύπου της Ν.Δ. ,προκειμένου να αποσαφηνιστεί για το αν πρόκειται περί λάθους διατύπωσης, καθώς η συγκεκριμένη προϊδεάζει τους παραγωγούς για επερχόμενη αλλαγή των εγγυημένων τιμών. Στην περίπτωση λάθους, ζητήθηκε να υπάρξει ανακοίνωση τύπου, προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι αμφιβολίες και το αρνητικό κλίμα που αυτή δημιούργησε.