ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (31/10/2016)

 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΟΥΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ. ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΧΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΜΕΛΟΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (31/10/2016)   

 

Στης 15-16/10/2016 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η Τακτική Γενική και Αρχαιρεσιακή Συνέλευση της Ένωσης Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με ομόφωνη απόφαση των ταμειακά ενήμερων μελών της Ε.Π.Η.Ε., για το έτος 2016 στην διαδικτυακή ψηφοφορία, η οποία διενεργήθηκε από 16 ως 19/9/2016, αποφασίστηκε η Τακτική Γενική Αρχαιρεσιακή Συνέλευση να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου.

Ακολουθούν τα επίσημα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.

 

  • Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ψήφισαν, έγκυρα, 54 ταμειακά ενήμερα μέλη και έλαβαν :

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 54
ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50
ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 31
ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 31
ΜΠΟΥΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 28
ΜΠΑΧΑΣ ΝΙΚΟΣ 26
  • Αποτελέσματα λοιπών ψηφοφοριών.

 

 

  • Εκλογή μελών της Ε.Π.Η.Ε. τα οποία θα συμμετάσχουν ως εκλέκτορες
  • στην Γενική Αρχαιρεσιακή Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. 

Ψήφισαν 54 ταμειακά ενήμερα μέλη και έλαβαν:

 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 53
ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50
ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34
ΚΑΠΟΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28

Με βάση τα επίσημα αποτελέσματα και τα συναφή άρθρα του καταστατικού της Ε.Π.Η.Ε., συγκλήθηκε και συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στης 21/10/2016. Κατά την συνεδρίαση, πλέον των υπολοίπων διαδικαστικών θεμάτων, υπήρξε ψηφοφορία για την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝ. ΜΕΛΟΣ ΜΟΥΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ. ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΧΑΣ ΝΙΚΟΣ

Σε συνέχεια το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την υλοποίηση των διαδικασιών για την τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Π.Η.Ε. (αρ. 16 – 17) και την προσχώρηση της Ε.Π.Η.Ε. σε δευτεροβάθμιο όργανο, διατηρώντας τον Πανελλαδικό χαρακτήρα της.